Ajalehe Maaleht kontaktid


AS Ekspress Meedia

Narva mnt 13, 10151 Tallinn

Maalehe toimetus Narva mnt 13, 10151 Tallinn

Tartu toimetus: Gildi 3, 51007 Tartu

Registrikood 10586863.
Pank: SEB 10002019347001, kood 401
KMKR nr: EE100436134

MAALEHT
Peatoimetaja Andres Eilart 661 3330
Tegevtoimetaja Raivo Murde 661 3325

Toimetuse assistent Liisi Aaliste 661 3300

Uudistejuht Bianca Mikovitš 661 3314, 56637526
Arvamuse ja kultuuri vanemtoimetaja Erika Klaats 661 333
Maamajanduse vanemtoimetaja Lii Sammler 661 3380
Vanemtoimetaja Merike Pitk 661 3317

Ajakirjanikud
Silja Lättemäe 661 3315
Ivar Soopan 661 3302
Argo Ideon
Jüri Aarma 661 3323
Margus Mikomägi 661 3300
Ain Alvela 6613316
Rein Raudvere 744 2250
Heli Raamets 742 2024
Rein Sikk

Fotograaf Tallinn
Sven Arbet 661 3309

Fotograaf Tartu

Anni Õnneleid 74422360

Argo Ingver

Arvamuste toimetaja
Erika Klaats 661 3331

Maaleht.ee
veeb@maaleht.ee
Veebitoimetaja Aive Mõttus 53097209

Veebitoimetaja Madis Must

Maalehe digileht
Mari Kartau 661 3323

Maakodu.ee

maakodu@maakodu.ee
Toimetaja Aive Mõttus
Toimetaja Marju Vitkar 661 3374

Targu talita
Toimetaja Jana Rand 661 3375
Toimetaja Pille Hermann

Ajakiri Maamajandus

Peatoimetaja Lii Sammler 661 3380

Ajakiri Maakodu
Peatoimetaja Kadri Tramm 661 3370
Tegevtoimetaja Kristel Kirss 661 3373
Toimetaja Marju Vitkar 661 3374
Toimetaja Jaan Mettik

Tehniline toimetus
Korrektor Merike Järvlepp 661 3372
Keeletoimetaja Ene Leivak 661 3356

Teostusüksus/kujundus

Heiki Maiberg 661 3324
Mari Peterson 661 3326
Piret Väljataga 661 3308
Piret Jürisoo

AS Ekspress Meedia

Reklaam ja kuulutused

Vaata täpsemalt siit

Maalehe klienditeenindus
(E–R 8-22, L-P 8-17)
Narva mnt 13, I korrus, 10151 Tallinn
tel 680 4444, klienditugi@ekspressmeedia.ee
www.maaleht.ee/tellimine

Raamatupidamine
Finantsjuht Erle Laak-Sepp 680 4540

Personal
Personalispetsialist Mariliis Must 669 8018

Turundus
Turundusdirektor Karin Vene 669 8054
Maalehe turundusjuht Helena Christiansen 669 8188

Leviosakond

Levi- ja klienditeenindusdirektor Tarvo Ulejev 6 804 530
Jaemüügi juht Sten-Olof Abram 6 698 263
Tellimisvaldkonna juht Katrin Viilmaa 6 698 058
Andmetöötlus- ja tootmisjuht Anneli Jeerland 6 804 613
Andmetöötlusspetsialist Margit Mäekuusk 6 613 303
Tootmisspetsialist Eha Uibo 6 698 031
Telemarketingi- ja klienditeeninduse juht Nele Kalda 6 804 550
Vanemklienditeenindaja Christina Jaanisoo 6 804 4444
Klienditeenindaja Mari Haavik 6 804 444
Klienditeenindaja Birget Klooster 6 804 4444
Klienditeenindaja Kristina Silla 6 804 444
Klienditeenindaja Ülle Tänavsuu 6 804 444
Telemarketingi konsultant Heli Piiskoppel 6 804 444
Telemarketingi konsultant Eda Paisnik 6 804 444
Telemarketingi konsultant Vilve Ernits 6 804 444
Klienditeenindaja (lapsehoolduspuhkusel) Elise Takkis