Soovime võitjale õnne ning head lumelükkamist uue abimehega.

Toimetus võtab võitjaga ühendust.