Konsulendil ja konsulendil on vaheMets
MetsFoto: Anni Õnneleid

Erametsaportaalis www.eramets.ee on ära toodud kehtiva kutsetunnistusega konsulentide nimekiri. Need on spetsialistid, kellel on metsanduslik kutse- või kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane töökogemus. Oma kutsetunnistuse pikendamiseks peavad sellesse soovitusnimekirja kuuluvad konsulendid tegema regulaarselt kutseeksami ja nad on kohustatud järgima kutse-eetikat.

Samal ajal on mõiste „konsulent“ olnud pikemat aega kasutusel ka üldnimetusena, nii nagu on seda konsultant, nõustaja, koolitaja. Metsaomanikele suurema selguse loomiseks kasutab Erametsakeskus portaalis nüüdsest nimetust „kutseline metsanduse konsulent“.

Kutsetunnistuseta konsulendid ei pruugi anda halba nõu, kuid nõuande eest tuleb tasuda metsaomanikul endal ja erapooletuse osas pole garantiid.

Kutselised konsulendid tegutsevad metsaühistute juures, mis on valdavalt mittetulundusühingud ja neil on õigus anda nõuandetoetusega rahastatud nõu.

Teemade ring on lai ja hõlmab metsa majandamisega seonduvat kogu selle keerukuses. Kutseline konsulent oskab jagada soovitusi alates kõigist metsatöödest ja nende planeerimisest, metsakahjustuste ärahoidmisest, omandisuhetest, maksustamisest. Samuti aitab kutsega konsulent vormistada vajalikke dokumente ja toetusetaotlusi. Tema abiga saate teada ka oma maa tegeliku väärtuse.

Seotud lood:

Kutselise konsulendi võib valida ükskõik, millise ühistu juurest. Arvestada tasub siiski sellega, et konsulendi sõidukulud tuleb maksta töö tellijal ja seetõttu on otstarbekas valida nõuandja samast piirkonnast, kus asub ka mets.

Erametsaportaali eramets.ee nimekirjas toodud kutseliste konsulentide põhimõtteline erinevus teistest konsulentidest on peale kontrollitud teadmiste see, et nad on allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni — sellega on seotud lubadus vältida huvide konflikte ja hoida kliendi info konfidentsiaalsust.

Erametsaportaali nimekirjas olevalt konsulendilt võib julgesti küsida mitut võrdlevat pakkumist, kartmata, et konsulent suunaks ühe konkreetse metsafirma teenust kasutama. Kui konsulent on seotud mõne firmaga, keda ta soovitab, peab ta seda metsaomanikule ütlema.

Konsulentide nimekirja leiate erametsaportaalist www.eramets.ee/noustamine.

Metsaomaniku õppelehe Sinu Mets värske numbri leiate siit.