Millises järjekorras kavandada metsatöid?Millises järjekorras kavandada metsatöid?
Veljo KüttErakogu

Metsatöödeks vajalikke soovitusi annab kutseline metsakonsulent Veljo Kütt.

Metsamajandamiskava

Kui seda veel ei ole, siis on soovitatav pöörduda kohaliku metsaühistu poole – kui ühistu tellib koos kohustusliku metsa inventeerimisega mitu kava korraga, siis võib nende hind olla metsaomanikule kokkuvõttes soodsam. Samas võib kava tellimiseks pöörduda ka otse metsakorraldajate poole.

Metsateatis

Vormikohane teatis tuleb esitada kinnistu asukohajärgsesse Keskkonnaameti kontorisse. Võib pöörduda ka otse Keskkonnaameti metsaosakonna metsanduse ja metsahoiu spetsialistide poole. Nende tööpiirkonnad, kontaktid ja vastuvõtuajad on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt. Metsateatis saadetakse Keskkonnaametile, mille ülesanne on kontrollida raiete vastavust õigusaktidele. Teatist võib mugavalt esitada ka digiallkirjaga e-posti teel või otse kodanikuportaali e-keskkonnas. Kui tekib probleeme metsateatise täitmisel, võib abi saamiseks pöörduda metsaühistusse. Metsaomanik võib teha raieid pärast lubava märkusega metsateatise Keskkonnaametilt tagasisaamist.

Pakkumised

Keskkonnaameti poolt menetletud ja omanikule väljastatud metsateatis annab ülevaate, millised metsaeraldised on raiesse lubatud ja kui suur on hinnanguline raiemaht. Selle alusel saab küsida erinevatelt metsafirmadelt pakkumisi. Abi ja nõu saamiseks võib alati pöörduda metsaühistusse. Metsaühistutel on aastatega välja kujunenud metsatööde tegemisel usaldusväärsed koostööpartnerid.

Seotud lood:

Partneri valimine

Võib juhtuda, et metsaomanikule pakutakse mõne metsafirma poolt turuhindadest oluliselt kõrgemat hinda. Selline ettepanek võib tulla ebatervet konkurentsi pakkuvatelt firmadelt, kes makse ei maksa. Niisuguse tehingu sõlmimine metsaomaniku poolt võib olla lühinägelik – firma võib homme turult kaduda ja selle tagajärjel on võimalus metsamaterjalist ja rahast korraga ilma jääda. Alati uurige tausta ning ärge kiirustage! Ettevaatlikult tuleks suhtuda ka telefoni teel tehtud pakkumistesse. Valdavalt on tegemist vahendusfirmadega, kes teevad vaheltkasu teenimiseks turuhinnast madalamaid pakkumisi.

Leping

Kui metsateatis raiet lubava otsusega on käes, siis on võimalik sõlmida raieõiguse võõrandamise leping. Pöörake tähelepanu kõigile lepingu punktidele enne alla kirjutamist ning nõudke täiendavaid selgitusi, kui midagi jäi ebaselgeks. Soovitatav on tutvuda heade lepingupõhjade näidetega, mis on leitavad Erametsanduse portaalis.

Metsa uuendamine

Metsaomanikku kohustab selleks metsaseaduse paragrahv 25. Juba enne raiet on tarvis läbi arvutada metsauuendustööde maksumus ning teostamise üksikasjad.

Põhjalikum info tegevuste kavandamiseks on erametsaportaalis.