2012. eelarvest: tähelepanu puhtale veele, teedele, hooldekodule ja kultuurile2012. eelarvest: tähelepanu puhtale veele, teedele, hooldekodule ja kultuurile
arvutiScanpix

Märtsikuu volikogu istungil võeti vastu selle aasta valla eelarve - tähtsaim arenguline omavalitsuse dokument arengukava ja üldplaneeringu kõrval. Selle alusel korraldame valla elu aastaringi ja see näitab, kuidas vald majandab ja millele tähelepanu pöörab. Eelarve arutelu oli pikk - vaieldi parasjagu, otsiti võimalusi suurendada tulusid ja kokku hoida kulusid ning lõpuks leiti sobilik lahendus. Paljud soovid jäid veel ülesse, kuid elutähtsad valdkonnad said piisavalt kaetud.

Kõige tähtsam on selle juures see, et tulud ikkagi tõusevad, investeerime palju ja suudame taas tähelepanu suunata meie töötajatele.

2012. aasta eelarve rahaline maht on kokku ligikaudu poolteist miljonit eurot ja see on 3 % suurem kui eelmine aasta. Proportsioonid on enam-vähem samad mis eelmine aasta, kuid investeeringutele on valla rahakotist pandud palju rõhku, kokku 101 187 eurot, see on 6,8 % kogu eelarvest. Toome välja 4 suuremat investeeringut: Mäksa küla joogiveesüsteemide ja reoveetorustiku rekonstrueerimine (projekti omaosalus) - 30 500 eurot, vallateede rekonstrueerimine - 23 000 eurot, vallale uue kasutatud traktori ost (koos lisaseadmetega) - 12 000 eurot ja hooldekodus tuleohutuse uue evakuatsoonikoridori ehitusprojekt ja ehituse omafinantseering - 6800 eurot.

Tulumaksu loodame sel aastal saada 5,1 % rohkem kui eelmine aasta. Eks see tõus on tänu meie valla tublide tööinimeste jõupingutustele! Maamaksu laekumine suureneb 10,5 %; see on tingitud eelkõige maksumäära tõusust põllumajandusmaal. Makse laekub kokku 679 000 eurot.

Kaupade ja teenuste müügi osakaal vallas langeb 4 % võrra. Toetusi riigi poolt saame sel aastal 0,3 % vähem; näiteks tasandusfondi saame riigilt 3,4 % vähem kui eelmine aasta. See on seotud meie registreeritud elanike vähenemisega 8 inimese võrra ja see vahe on päris suur - 6697 eurot. Siit nähtub, et meile on tähtis iga valda registreeritud elanik, sest peale eeldatava tulumaksu (töötajate puhul) saame riigilt ka toetust iga meie valla inimese kohta! Eraldi tasub märkimist, et riik eraldab meile kohalike tee-de tarbeks 39 % rohkem raha võrreldes 2011.a. (32 237 eurot), kuid see on ikkagi pisku võrreldes meie tegelike vallateede remondi ja hoolduse vajadustega.

Kulude poolelt on oluline märkida, et valitsemise sektori kulud langevad 4 %, see on põhjustatud eelkõige reservfondi vähendamisega 33 % võrra ja valla hoonete ülevalpidamise kulude vähenemisega 24,7 % (kokkuhoid kütmiselt). Vallavalitsuse kulud tervikuna tõusevad 5,9 %; selle protsendi annavad eelkõige arendus- ja kultuurinõuniku töölevõtmine ja üldine töötajate palgatõus 5 % 1. septembrist 2012.

Valla teede korrashoidu tehtavad kulutused on 54 % suuremad kui eelmine aasta, kuid peab rõhutama, et selle sisse on arvestatud ka talvine teehooldus, mille maksumus on tõusnud ca 2 korda ja traktori ost. Sel aastal suurenevad ka vallasisese transpordi (sh ka õpilaste vedu) kulud kolmandiku võrra, sest kütusehind on kõvasti tõusnud ja suurenevad on ka veosemahud (uued õpilased).

2012.a. investeerime ka valla puhkemajandusse. Nimelt osaleme Euroopa Liidu Riverways projektis, mille abil arendame edasi Veskimäe puhkekohta. Uue algatusena oleme käivitanud jäätmekäitluse süsteemi loomise, mille põhisisuks on valla jäätmehoolduse hanke läbiviimine koostöös naabervaldadega.

Suurel määral toetab vald Melliste Algool-Lasteaeda, mis jätkab 6-klassilisena. Haridusele kulub sel aastal 3,8 % raha rohkem. Tõus on tingitud esmajoones valla palgal olevate töötajate töötasule, koolituskuludele ja õppevahenditele minevate summade suurenemisest. Haridusekuludes on suur kuluosa teistele omavalitsustele makstavad õppeteenustasud nende meie valla õpilaste eest, kes käivad koolis väljaspool Mäksa valda (102 000 eurot). Lisaks maksame me kinni ka nende õpilaste sõidu (46 160 eurot).

Märkimist väärib eelarves veel vabale ajale mineva summa tõus (17 %). Raamatukogude rahastus jääb üldiselt samaks, tegevustoetusi seltsidele jagatakse rohkem 26 %, kuna uusi seltse ja taotlusi on juurde tulnud, samuti on suurenenud Kaagvere külakeskuse vajadused.

Hooldekodu Härmalõng eelarve väheneb 5,3 %. See on seotud eelkõige hoone ülevalpidamise ja inventari kulude vähenemisega. Samas suurenevad kulud personalile ja vald investeerib ka ise hooldekodusse rohkem kui eelnevate aastate summad.

Kokkuvõttes, valla raha läheb kõige rohkem haridusse ja sotsiaalhoolekandesse, mis on ka loogiline, kuid sel aastal jagub seda palju rohkem ka teistesse valdkondadesse.

Meie Kodu

Telli nüüdsest veelgi mahukam ajakiri Maakodu ja võida eksootiline reis Malaisiasse ja Singapuri! Tellida saab siit

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare