Lasteaias Vesiroos tähistati 40. sünnipäeva


Lasteaias Vesiroos tähistati 40. sünnipäeva
Fotod: Mustamäe ajaleht

Mustamäe kaunite män­dide all lauldakse: „Siin kõi­gile öeldakse tere, palju sõpru on iga päev koos, me oleme sõbralik pere, nimeks meil ilus lill vesiroos."

See ongi Tallinna Lasteaed Ve­siroos, kus tähistati 2. septembril lasteaia 40. aastapäeva - 20 aas­tat enne Eesti Vabariigi taassündi ja 20 aastat praeguse vabariigi ajal.

Päikseline soe sügispäev lu­bas aktust korraldada sisehoovis - lipuväljakul. Hommik algas si­ni-must-valge lipu ühise heiska­misega, mille tõid lapsed kohale rongkäiguga ümber lasteaia maja. Rongkäigus osalesid lapsed, laste vanemad, kogu lasteaia personal ja kutsutud külalised. Peale lipu heis­kamist lendasid õhku sajad värvili­sed seebimullid, mida puhus kogu Vesiroosi lastepere.

Aktusel esinesid tervitustega lasteaia direktor Jaanika Raud­sepp, Tallinna Haridusameti ju­hataja härra Andres Pajula, Mus­tamäe Linnaosavalitsuse juhataja proua Helle Kalda, Tallinna Peda­googilise Seminari õppejõud Lii Lilleoja ning hoolekogu kauaaeg­ne esimees ja praegune liige Gert Laanemaa. Enne aktust külas­tas lasteaeda riigikogu aseesimees härra Jüri Ratas, kes andis lasteaia­la üle parimad õnnesoovid.

Väärtuskasvatus on lasteaias au­kohal, seepärast ka rahvuslik stiil töötajate ja laste riietuses ning esi­nemistes. Lapsed laulsid rahvalik­ke laule, õpetajate tantsuansambel esitas „Kaerajaani", mängis rahva­pillide kapell. Vesiroosi trio - Jaa­nika Raudsepp, Iivi Meeksa, Janne Kivi esituses kõlasid laulud „Üks­teist peab hoidma" ja „Eestimaa laul" , mis liigutasid kõiki kauni kõla ja südamliku sõnumiga.

Austati lasteaia kauaaegseid ja praegusi töötajaid „Lasteaed Ve­siroos aukodanik" tiitliga, kingi­tuseks kaunis rosett. Aukodani­kud on: Marika Männik, Karin Vinkel, Aili Skripka, Anne Mar­tin, Teresa Minitš, Niina Tammik, Helle-Reet Pajula, Aino Koržets, Pille Siimpoeg, Gert Laanemaa.

Lastele üllatuseks saabus välja­kule Jätsiabi värviline auto, kõik lapsed said maiustada maitsva koorejäätisega ja kingituseks pina­li. Õhku lendas suur õhupall koos parimate soovidega uueks õppe­aastaks.