Noorde muljeid õpetajate päevast: päev oli tõesti väga väsitav

 (1)

Noorde muljeid õpetajate päevast: päev oli tõesti väga väsitav
Valla Elu

Ilmatsalu koolis tähistati õpetajate päeva 4. oktoobril. Kui keegi oleks sel päeval minu kui noore direktori käest küsinud, mida ma koolis tegin, oleks ma vastanud, et juhtisin Ilmatsalu kooli, olin kooli di­rektor. Pean märkima, et mulle meeldis see amet. Õpilased ütlesid mulle "õpetaja". Ma esinesin kooli ees kõnega. Vahva!

Kooli direktorina rääkisin õpilastele aktu­sel, et on õpetajate austamise päev. Õpe­tajate töö ei ole kerge. Nad näevad õpi­laste nimel palju vaeva. Õpetajale tasuks aeg-ajalt tänulik olla, sellepärast tegimegi tänasest päevast õpetajatele pidupäeva, andsime õpetajatele natukene puhkust. Meie, tänased õpetajad, tahame olla õpi­laste vastu head ja ootame ka õpilastelt vii­sakat käitumist. Nemad peaksid näitama üles sallivust, rõõmu ja töötahet. Lõpuks soovisin kogu koolile: "Head koolipäeva!"

Noored õpetajad kirjutasid oma läbiela­mistest õpetajate päeval:

Õpetaja Frank

Mina andsin õpetajate päeval geograafiat, bioloogiat ja 3. klassile eesti keelt. Eesti keele tunnis lugesin õpilastele muinas­juttu. Geograafias täitsid õpilased töövi­hikut ja bioloogias täitsime mõistekaarti. Sain hea kogemuse olla teistest tähtsam ja kõvem. Sain õpilastele korraldusi jaga­da. Enne tundi hirme ei olnud. Positiivne oli see, et tunnis tehti normaalselt tööd ja mind koheldi nagu isandat. Isegi need, kes tavaliselt ennast väga heast küljest ei ole näidanud, tegid usinasti tööd. Naljakas oli see, et keegi oli punase pastaka ära varas­tanud ja sellest tuli suur jama.

Ma ei tahaks päriselt õpetajaks saada, kuna see on üksluine töö ja palk on kesine.

Õpetaja Janno

Õpetajate päev oli väga huvitav ja õpet­lik. Sain väga palju kogemusi ja mis kõige tähtsam, sain teada, mis tunne on olla õpe­taja. Esimese tunni ajal toimus aktus ning pärast aktust läksid kõik tundi. Andsin 2.a klassile tunde ja ma võin õelda, et 2.a klass on üks väga tubli klass. Seal käib 13 õpilast. Kõik 13 õpilast olid väga hoolsad. 2.a klassil oli 4 tundi: eesti keel, muusika ja kaks kunsti tundi. Eesti keeles nad lugesid valju häälega õpikust "Jäneseema pirukat". Kunsti tundides nad värvisid pilte.

Ma ei soovi saada õpetajaks, sest õpetaja amet on väga stressi tekitav, aga see päev jääb mulle alatiseks meelde.

Õpetaja Jarmo

Õpetajate päev oli väga huvitav. Olin 1.b klassi juhataja ja see õpetajaks olemine oli päris lihtne ja põnev. Õpilased olid usi­nad ja tahtsid kõike rõõmuga teha. Ma ei kartnud tundi minna, sest olin selleks val­mistunud, aga samas olin kindel, et tulevi­kus minust õpetajat ei saa. Õpetasin eesti keelt, matemaatikat ja kunsti. Matemaati­kas arvutasime 6 piires ja kõik olid tublid. Eesti keeles lugesid kõvema häälega õpi­lased aabitsast teksti nii, et kõik kuulsid. Kunsti tunnis joonistasid õpilased enda pärisõpetajast pilti ja peaaegu kõik joonis­tasid õpetaja naerul näoga, ainult üks õpi­lane joonistas õpetaja koleda näo ja sinise silmaga.

Aga see päev oli päris põnev ja hea koge­mus tulevaseks eluks.

Õpetaja Adelina

Selle aasta õpetajate päev oli meie klassi jaoks eriline. Olime kogu klassiga nagu tõelised õpetajad. Mina olin 2.b klassi õpetaja ja õppelajuhataja. See oli uus ja tore kogemus. Õpetasin lastele eesti keelt, matemaatikat ning kunsti. Tunnetasin, et pole kerge ennast laste ees kehtestada ja teha lastele aine selgeks, teades, et osale õpilastest õppimine üldse ei meeldi. Õpi­lased aga olid toredad ja kuulasid ilusti sõna, võtsid mind kui päris õpetajat. Algul panigi mind muretsema see, kas saan ikka korra hoidmisega hakkama. Suur vastutus, aga me saime kõik hakkama. Nii mõnelgi vahetunnil tuleb mu juurde mõni väike 2.b klassi tüdruk ja kallistab. Loodan, et ta mäletab seda päeva ja mind ka hiljem, kui olen Ilmatsalu koolist juba lahkunud.

Õpetaja Martin

Ma andsin tunde 4. klassile. Esimese tun­ni ajal toimus aktus ja peale aktust algasid tunnid. Õpetasin õpilastele matemaatikat, eesti keelt, loodusõpetust ja kunstiõpetust. Tunnis õppisid õpilased usinalt. 4. klassis käib 16 õpilast. Matemaatika tunnis õpe­tasin õpilastele korrutamist. Eesti keele tunnis õppisime silbitamist ja poolitamist. Loodusõpetuse tunnis vaatasime päike­sesüsteemi toimimist. Kunstiõpetuse tun­nis õpilased joonistasid.

Õpetajate toas sai süüa kringlit ja juua koh­vi või morssi. Õpetajate päev oli huvitav ja sain teada, mis tunne on olla õpetaja.

Õpetajaks saada ei taha, sest õpetaja olla on väga raske.

Õpetaja Andreas

Mina andsin õpetajate päeval eesti keelt. Sain hea kogemuse, sain teisi õpilasi kä­sutada ja õpetada. Mul ei olnud mingeid hirme õpetajate päeva suhtes. Läksin ja andsin tunni ära ja kõik. Tundides läks kõik hästi, keegi ei julgenud naabriga rää­kida ega lollitada. Tundides ei läinud ka midagi valesti. Samas ei tahaks ma saada õpetajaks, sest minu arvates on õpetajate töö väga igav.

Õpetaja Kertu

Minu mälestused õpetajate päevast on head ja toredad. Halba pole sellest päevast midagi meenutada. Enne tundide algust oli väike närv ikka sees, aga see läks üle, kui esimest tundi hakkasin andma.

Mina andsin 5. klassile matemaatikat ja 5., 7., 8. klassile inglise keelt. Kokku pidin an­dma viis tundi. Algul natuke põdesin, sest arvasin, et õpilased ei kuula sõna ja tun­nis pole korda, aga kõik läks hästi ja õpi­lased töötasid ilusti kaasa. Leidus muidugi ka üksikuid, kes ikkagi korda rikkusid ja tunnitööd kaasa ei teinud. Mulle meeldis, kuidas õpilased ütlesid mulle "õpetaja" ja see andis kohe hea tunde, aga algul oli seda natuke võõras kuulata, et mind nii kutsutakse.

Õpetajate päev meeldis mulle väga, oli tore jagada oma muljeid teiste üheksandi­kega ja kuulata, kuidas neil läks. Arvan, et tulevikus minust õpetajat küll ei saa, sest see amet pole lihtsalt minu jaoks.

Õpetaja Kätlin

4. oktoober oli üks väga tore päev. Meie kui 9. klassi õpilaste kohustuseks oli sel päeval tunde läbi viia. Mina olin 2.a klas­si muusika õpetaja ning kuuenda, seits­menda ja kaheksanda klassi matemaatika õpetaja. Enne tunde olid mul ka omad hirmud. Kui ma meenutan seda päeva, siis oli minu üheks suuremaks hirmuks see, et kas saan õpilastega hakkama. Kart­sin, et nad ei kuula minu sõna või jään oma teadmistega hätta. Kuid hirmudeks polnud põhjust, sest kõik sujus suurepära­selt. Kokkuvõttes oli see päev väga tore ja meeldejääv. See päev andis küll hea koge­muse, aga õpetajaks ma saada ei taha, sest see on väsitav ja raske töö.

Õpetaja Kristiina

Mina olin 1.a klassi ja 6. klassi loodusõpe­tuse õpetaja. Tulin varem kooli ja juba siis värisesin. Enne aktust pidid väikesed rivvi võtma ja minu järel alla saali kõndima. Aktus läks kiiresti mööda, algasid esime­sed tunnid. Väga uhke tunne oli, kui klas­siukse sulgesin ja kogu 1.a klass minu ees seisis. Ma olen õnnelik, et 1.a klassi vali­sin, nad olid kõik nii tublid ja tegid tööd, nad isegi aitasid mind. Kuna minu viima­ne tund oli loodusõpetus, olin lõpuks nii väsinud, et tahtsin kohe koju. Õnneks lõp­pes ka see tund. Õpetajate päev oli tore ja fotosid sai mälestuseks palju tehtud, kuid see päev oli tõesti väga väsitav.

9. klassi õpilaste nimel
"direktor" Reelika

Maaleht loosib välja 40 piletit Itaalia muusika festivalile. Kui olete Maalehe tellija ja soovite sellest kõigest osa saada, siis pange end kohe kirja!
Kui te ei ole veel tellija, siis praegu on just õige aeg liituda Maalehe tellijate perega. Rohkem infot SIIT.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare