Noorsootöö kvaliteedi hindamine jõudis lõpuleNoorsootöö kvaliteedi hindamine jõudis lõpule
Pilt on illustreerivFoto: Ester Vaitmaa

Novembrikuuga jõudis Viljandi linnas lõpule mitmes etapis toimunud noorsootöö kvaliteedi hindamise protsess. Meeskonda kuulusid Eesti Noorsootöö Keskuse osakonnajuhataja Maie Puusepp, Põlva Linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist Janika Usin, Kuressaare Linnavalitsuse noorsoo- ja sporditöö spetsialist Lindia Lallo, Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia noorsootöö metoodika lektor Piret Eit.

Enne kohaletulekut tutvuti sisehindamismeeskonna poolt ettevalmistatud mahukate materjalidega. Viljandis kohtuti lisaks õpilasesinduse ja noortevolikogu liikmetega, räägiti noorsootööst linnas, noorte kaasamisest otsustusprotsessidesse ning esitati hulganisti küsimusi. Lähemalt tutvuti Männimäe noortetoa ja MTÜ Viljandimaa Vabatahtlike Keskuse tegevusega ning külastati maagümnaasiumi. Külastuste käigus uuriti, kuidas noortel ja noorsootöötajatel Viljandis läheb, millised on nende mured ja rõõmud.

Tänaseks on esitatud ka kirjalik hinnang, mille järgi hinnati Viljandi linnas tehtava noorsootöö kvaliteeti heaks. Tunnustati linnapoolset panust tugeva huvihariduse ja -tegevuse väljaarendamisel ning selles valdkonnas töötavaid oma ala spetsialiste. Välishindajate meeskonna tunnustuse pälvis vabatahtlike kaasamine ja vabatahtlikkuse propageerimine, varajase märkamise pilootprojekti raames väljatöötatud ennetustegevuse raamkava, sealhulgas erinevate osapoolte koostöövõrgustik, aktiivsed õpilasesindused koolides ja noorte volikogu, linna koolides töötavad karjäärikoordinaatorid ning linna panus noorte ettevõtlikkuse arendamisel. Eriliselt märgiti ära linna toetavat suhtumist oma noortesse, mille eredaks näiteks on aasta noore preemia.

Välishindamismeeskonna hinnangul kõige olulisemad noorsootöö arendusvajadused on:
• avatud noorsootöö toetamine, näiteks kaaluda avatud noortekeskuse reorganiseerimise ajal avatud noorsootöö alternatiivseid võimalusi;
• nõustamissüsteemi väljatöötamine, kus on selgelt lahti kirjutatud erinevate osapoolte funktsioonid ja vastutus, nõustamisteenuste pakkujate võrgustiku koordineerimine ning avalikkuse informeerimine teenuse kättesaadavusest;
• noorteinfo süsteemi väljatöötamine, kus on selgelt lahti kirjutatud erinevate osapoolte funktsioonid ja vastutus, infoteenuste pakkujate võrgustiku koordineerimine ning avalikkuse informeerimine teenuse kättesaadavusest, koostöö maavalitsuse noorteinfo spetsialistiga;
• mobiilse noorsootöö ja uuenduslike meetodite (sh internetinoorsootöö) ellurakendamine (koolituse läbinud mobiilse noorsootöötaja ja mobiilse noorsootöö pilootprojekti kogemuse ärakasutamine ehk tänavatöö jätkamine;
• töötada välja noorsootöö tegevuskava, kus kajastuvad aastate lõikes prioriteedid, ressursid, vastutajad ja tulemuste hindamise mõõdikud;

•töötada välja noorsootöötajate tunnustamise kord ja koolitusplaan;

• noorte valdkonna laiem uurimine, sealhulgas noorte rahulolu ja vajaduste küsitluste ja uuringute läbiviimine.

Lõppkokkuvõttes toodi välja, et Viljandi linnas on palju ära tehtud, noori väärtustatakse ja noorsootöö on pidevas arengus. Tunnustust väärivad ka kõik linna noorsootöötajad ja noortega töötavad spetsialistid, kes võtsid hinnata oma senitehtud tööd, et selgitada välja noorsootöö tugevused ja arendamist vajavad valdkonnad.

Hindamismudeli loomine ja rakendamine on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidavast programmist „Noorsootöö kvaliteedi arendamine", mille üldeesmärk on tõsta noorte valmidust tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks tänu noorsootöö teenuste kõrgemale kvaliteedile.

Kingime koos kõigile Eesti vähihaigetele võimaluse elada!
Annetama

Unistuste ajalooõpik, mida sul kooliajal ei olnud! Kõige suurem EV100 raamat vaid 15,90 €. Telli ette SIIT.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare