Palametsa pajatused: kas teate Tuula tutulust?

 (2)
Palametsa pajatused: kas teate Tuula tutulust?
H. Palamets

1970. aastatel olid ühed vaadatavamad telesarjad Eesti Reklaamfilmi võistkondlikud mälumängud. Istusin minagi korduvalt žüriis koos TPI rektori Agu Aarna, teletähtede Valdo Pandi, Hardi Tiiduse, Toomas Uba ja fenomenaalse mäluga maamehe Tõnis Laisaarega. Osavõtvaid asutusi üle Eesti, KEK-id esirinnas, Keilas paiknenud Harju KEK nende seas. Teadjad mehed olid, vastasid igasugused küsimused ära. Harva, kui ei tulnud ühtegi õiget vastust – nulliring. Meenub üks selline, Keilaga seotud.

1970. aastatel olid ühed vaadatavamad telesarjad Eesti Reklaamfilmi võistkondlikud mälumängud. Istusin minagi korduvalt žüriis koos TPI rektori Agu Aarna, teletähtede Valdo Pandi, Hardi Tiiduse, Toomas Uba ja fenomenaalse mäluga maamehe Tõnis Laisaarega. Osavõtvaid asutusi üle Eesti, KEK-id esirinnas, Keilas paiknenud Harju KEK nende seas. Teadjad mehed olid, vastasid igasugused küsimused ära. Harva, kui ei tulnud ühtegi õiget vastust – nulliring. Meenub üks selline, Keilaga seotud.

Küsiti: mis on Tuula tutulus?
Paraja nipiga pähkel, sest Tuulaid on ju kaks. Üks sõjariistu ja samovare valmistanud vana linn Moskvast lõuna pool, teine põline küla ja mõis Keilast lõunas. Kõik võistkonnad arvasid, et tutulus käib selle Vene Tuula kohta ja pakkusid tulirelvade või samovaridega seotut.
Aga äsja oli ilmunud iga kandi pealt õige kaalukas „Eesti esiajaloo“ köide ja seal kirjutati, pilt ka ära toodud – et 1839. a oli muuseumi jõudnud esimene leid, mis pärines nii 3000 aastat tagasi alanud pronksiajast Eestis. Tuula mõisa maalt, matmispaiga – kivikalme lammutamiselt oli leitud kettakujuline pronksist vööehe, mida arheoloogid tutuluseks nimetasid. Nii et Keila ümbrus oli juba siis tihedalt asustatud ala.

Olin kaunis agar kilvaküsimuste nuputaja ja teadsin, et tõeliselt hea küsimus peab olema hariv, vaimukas, üllatav. Olulisi asju – mitte igasugust päevakajalist trille-trallet – puudutav. Mõtlema panev, arutelu soodustav. Süvamälust esilekerkiva hulgast valima, kombineerima, kaasmängijatega vaidlema sundiv. Alles siis tunned vastamisest õiget mõnu, kui oled selle tuletamisel kõva vaeva näinud. Ja lausa lootusetust seisust punkti teeninud.
Veendusin, et ka Keila aja- ning kultuurilugu pakub mälumänguks väärt materjali. Olgu kaubaproovina pakutud paar küsimust ja toimetuse ülesandeks jäägu auhind, mis õigesti vastanute vahel välja loositakse.

Küsimused on järgmised:
1. Keila lähedale jääv Karjaküla mõis on kaudselt seotud ühe maailmakirjanduse ja otseselt ühe eesti kirjanduse suurkujuga. Nimetage need mehed! Nimed kõigile hästi tuntud.
2. 1870. a hilissügisel käiku antud Tallinn – Paldiski raudteelõigul oli esialgu õige vähe peatuskohti - jaamu. 1913. a vaid 5 ja needki kandsid meile võõrapäraseid nimesid. Tähestikulises järjestuses: Friedrichshof, Kegel, Lodensee, Osatanovka, st Peatus Seitsmendal Verstal ja Peetri aedlinn. Nimetage nende praegused nimed!
Vastused palume saata Keila Lehe toimetusse Keskväljak 11 või e-posti aadressil kilb@keila.ee hiljemalt teisipäeval, 27. jaanuaril 2015.
Õigesti vastanute vahel loositakse 2 pääset 6. augustil Keilas toimuvale Chris Normani kontserdile.