Saarde valla 2012. aasta eelarve kinnitatud!

 (1)

Saarde valla 2012. aasta eelarve kinnitatud!
Scanpix

Aasta tagasi lootsime, et majandus kriis Eestis on möödas. Euroliitu tabas aga veelgi suurem kriis, millest vaikiti ja mis nüüd on saanud käibefraasiks: „Kas teeme Kreekat ?" Kahtluse all on euro raha püsimine.

Päästeoperatsioon on saanud Euroopa suurriikide Saksamaa ja Prantsusmaa pühaks ürituseks. Teades tagamaid, püütakse eelkõige päästa Saksamaa ja Prantsusmaa suurpankasid kui Kreeka riigi võlakirjade võlausaldajaid. Olukord on kriitiline Itaalias, Hispaanias, Portugalis.

Euroala kriisi leevendamiseks loodi Euroopa Finantsstabiilsuse Fond, milles Eesti osaleb agara õpilasena 1995 miljoni euroga. See on Eesti jaoks väga suur raha.

Käibel olev rahaühik ei ole oluline, kas on selleks: kroon, euro või tubrik, vaid kattevara rahale. Riigi tasandil tuleb seda mõista eelkõige riigi kulutuste olulise vähendamisena, mis ulatub omavalitsusteni.

Sellest tulenevalt tahetakse kiiresti läbi viia haridusreform, haldusreform. Päästeametit, korrakaitset on juba kärbitud. Paljud riiklikud ametkonnad liidetud. Tunnetame, et riik üha kaugeneb inimesest. Lootus on see, mis meile jääb.

Omavalitsus teeb paljugi selleks, et säiliks gümnaasium ja põhihariduse omandamine vallas, et töötaksid lasteaiad, perearstid, post, pangateenused, et ei vaibuks spordi- ega seltsitegevus jne.

Eelarvest endast:

Põhitegevuse tuludeks 2012. aastal on planeeritud 3 414 406 eurot s.o 2,7% enam eelmisest aastast. Suurenemist planeeritakse: füüsilise isiku tulumaksust 62 855 eurot, maamaksust 11 092 eurot, kaupade ja teenuste müügist 12 275 eurot. Riik eraldab otsesihitusega teede ja tänavate korrashoiule 63 874 eurot, tasandusfondi § 5 lõige 1 - 652 310 eurot s.o 32 100 eurot vähem eelmisest aastast ja tasandusfondi §5 lõige 2 kohaselt 871 206 eurot ehk eelmise aastaga võrreldes vähem 26297 eurot. Lisaks saadakse muu tegevusega tulu 27440 eurot. Kokku põhitegevuse tulud 3 414 406 eurot moodustavadki 2012. aasta kulubaasi.

Eelarvet kavandades lähtus vald eelkõige kokkuhoiust. Nii ei kavandatud vallas palgatõusu, välja arvatud minimumpalga vastavusse viimine kehtiva seadusega.

Kulutuste osakaal tulubaasist oleks järgmine:

Valitsemine:
Üldvalitsemiskulud 10,75% - 366 762 eurot ehk vähendatud 17 008 eurot.
Reservfond 50 000 eurot.
Omavalitsuste Liidu liikmemaks 14 600 eurot.

Haridusele kokku 1 867 785 eurot e 54,7%.
Hariduskuludest omakorda : %
gümnaasiumile 52,9
lasteaedadele 18,15
Tali Põhikool 9,8
Tihemetsa Põhikool 8,7
õpilasveo eriliinid 4,8
koolitoit 3,4
teistele omavalitsustele laste koolitamise eest 38 800 eurot e 2,1%
Vabale ajale, spordile ja kultuurile 537 245 eurot e 15,7 %.

Sellest omakorda:
spordile 38,9
klubidele ,seltside tegemistels 28,85
raamatukogudele 11,4
lastele mõeldud tegevustele 17,9
ja muu tegevus 2,95.

Sotsiaalsele kaitsele on eraldatud 381 144 eurot e 11,6%, need on sihtotstarbelise kasutusega.

Tänavate ja teede korrashoiule on eraldatud 83 874 eurot kogu, majanduskuludest 79,3%. Keskkonnakaitsele 56 100 eurot, elamu ja kommunaalmajandusele 91 600 eurot, investeeringuteks on planeeritud 2012. a 500 380 eurot.

Raha planeeritakse järgmiselt:
veevarustusprojekti jätkamiseks 157 560
gümnaasiumi staadionile 114 000
teede ja tänavate remondiks (Sambla, Raekoja tn) 82 000
Veelikse paisjärve puhastuseks 16 800
Tihemetsa spordikeskuse katlamajale 16 000
lasteaiale Krõll 10 800
gümnaasiumile 8199
Lauri krossirajale (omaosalus projektis) 6600
kommunaalmajandusele 6000
ettevõtluse arengu toetuseks 5821
polikliiniku katusele 4900
kalmistu geoaluse koostamiseks 4900
spordihoone inventarile 5000
Tali Põhikooli võimlale 4500
Tihemetsa sauna remont 3500
Kilingi-Nõmme vabaajakeskuse remondiks 2500
mänguväljaku projekti omaosaluseks 1500

Lõpetuseks: vallal laene ei ole. Spordihoone rendimaks on aastas 61 000eurot. Suunamata jäägiks kinnitati 46 176 eurot.

Eelarve on mahult 4 039 610 eurot, tulud-kulud tasakaalus. Vald on suhteliselt edukas, võrreldes maakonnas teiste valdadega.

Jõudu ja positiivseid elamusi valla rahvale uuel eelarveaastal!

Telli nüüdsest veelgi mahukam ajakiri Maakodu ja võida eksootiline reis Malaisiasse ja Singapuri! Tellida saab siit

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare