Selgusid Pärsti valla noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemused


Selgusid Pärsti valla noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemused
Foto: Lauri Kulpsoo

2012. aasta septembris alanud noorsootöö kvaliteedi hindamise protsess Pärsti vallas päädis detsembris kokkuvõtete tegemise ja eesmärkide püstitamisega 2013. aastaks. Noorsootöö kvaliteedi hindamise mudel on kohalikule omavalitsusele töövahendiks, mille abil kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi ning planeerida tulemuste põhjal edasist arengut.

Hindamismudeli on välja töötanud Eesti Noorsootöö Keskus koos noortevaldkonna partneritega ning koostöös ASiga Ernst & Young Baltic. Projekti toetati Euroopa sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine 2008- 2013" vahenditest.

Noorsootöö kvaliteedi hindamise Pärsti valla töögruppi kuulusid valla lastekaitse-ja noorsoospetsialist Maarja Aunap, haridus- ja kultuurispetsialist Marju Must, vallavolikogu liige ja noortevolikogu esimees Lauri Alver, Ramsi noortetoa noorsootöötajad Ester Valk ja Karin Kiilaspä ning Heimtali Põhikooli huvijuht Elina Tirgo. Enne hindamise läbiviimist osaleti enesehindamise ja andmete kogumise koolitustel, mille järel koostati hindamisplaan.

Oktoobris toimusid tagasiside- ja rahulolu- uuringud valla noorsootöötajate, noorteühenduste juhtide ja 7-26aastaste noorte hulgas. Eraldi küsimustikud olid välja töötatud vanusegruppidele 7-12 ja 13-26 aastased.

Küsitlused viidi läbi veebipõhiselt keskkonnas eFormular. Kokku saadi tagasisidet 170-lt noorelt ja 12-lt noortega töötavalt spetsialistilt (noorsootöötajad, huviringide juhendajad).

Oktoobris toimusid töögrupil kahel päeval enesehindamise konsensusseminarid, kus analüüsiti tulemusindikaatoreid, arutati läbi iga töögrupi liikme erinevatele valdkondadele antud hinded ja põhjendused ning vormistati igale küsimusele konsensuslik hinnang. Seminaril täidetud hindamisvorm oli sisendinfoks ka välishindajate jaoks. Välishindajad Pärsti vallas olid ENTK kvaliteedi suuna juht Kaisa Orunuk, EANK vabatahtlik ja MTÜ Noored Toredate Mõtetega esindaja Heli Erik, Põlva Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist Karin Viljus ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia noorsootöö metoodika lektor Piret Eit. Vaatlejana võttis osa Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng Meeli Liik.

Olles analüüsinud enesehindamise tulemusi, külastasid välishindajad Pärsti valda, et tutvuda aktiivsete noortega ja noorsootööga eri asutustes (Ramsi noortetuba, Päri ja Heimtali spordihooned, Heimtali Põhikool ja selle õpilasesindus, Pärsti Noorte Volikogu). Külastus lõppes tagasisideseminariga vallavalitsuses, kus välishindajad andsid ülevaate meeskonna hindamistulemustest.

Noorsootöö kvaliteedi hindamise projektis osalenud omavalitsustele toimus novembri lõpus eesmärgistamise koolitus, mille raames analüüsiti enese- ja välishindamise tulemusi ning pärast mida kavandati parendustegevused 2013. aastaks.

Enese- ja välishinnangu põhjal said Pärsti vallas noorsootöö valdkonnas kõrgemad hinded järgmised alaeesmärgid: soodustatakse noorte osaluskogemuse saamist; noortele on loodud mitmekülgsed võimalused noorsootöös osalemiseks; noortele võimaldatakse kvaliteetset nõustamisteenust; noori kaasatakse otsustetegemise protsessi; olemas on professionaalsed ja motiveeritud noorsootöötajad.

Kogu info noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemuste kohta avaldatakse ka valla veebilehel www.parstivald.ee

Maaleht maksab igal kuul ühele tellijale Eesti keskmist palka ja nii 12 kuud järjest.
Telli Maaleht ja osale tellijapalga loosimises!
Vaata lähemalt >

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare