Ülenurme lionite heateopäev Tõrvandis


Ülenurme lionite heateopäev Tõrvandis
Tõrvandis rassiti mehiselt ja tulemus on tõesti vaeva väärt.Olevik

Viimastest sündmustest võib nimetada veel 8. oktoobril toimunud üleriigilist heateopäeva ning oktoobri teises pooles toimunud sõpruskohtumist jalgpallis LC Tartu klubiga.

Ülenurme lionsklubi liikmed vallavolikogu esimehe Heiki Sarapuu juhendamisel ehitasid Tõrvandi staadionile turnimis- ja ronimisredelid.

Ühtekokku nelikümmend üheksa Lions-klubi ehitasid oma kodukohas laste mänguväljakuid, raadasid võsa ja langetasid murdunud ning kuivanud puid parkides ja parkmetsades, istutasid puid, jagasid omakasvatatud kartuleid, tegid suurpuhastust ja ladustasid küttepuid ning tegid remonttöid laste-, vanurite- ja hooldekodudes, kogusid ja jagasid annetusi, korraldasid perepäevi vähekindlustatud ja lasterikastele peredele. Heateopäev haaras kaasa ka teisi kogukonnaliikmeid, keda kogunes pea paarsada, kes koos 598 lioniga tegid ühiskonnale kasulikku tööd enam kui 2500 tunni ulatuses. Meeleolukal heateopäeval leidis taas kinnitust tõdemus, et tehes head teistele teeme head kõigile, ka iseendale.
______________________________________________

Ülenurme Lions-klubi annab teada

Kätte on jõudnud järjekordne tegus klubiaasta, mis sel korral on tähelepanuväärselt eriline. Nimelt onÜlenurme klubi asutajaliige ja kõigile tuntud „koolipapa" Olev Saluveer lionsaasta 2011/2012 rahvusvahelise Lions-klubide Eesti piirkonna kuberner. Samuti on Ülenurme klubi liige Urmas Kala Eesti piirkonna programmitoimkonna juht ning Meelis Keerd Eesti piirkonna IV regiooni esimees. Seega on klubi esindatud mitmel erineval lionsliikumise juhtimistasandil.

Ülenurme lionsklubi asutamispäevaks oli 2.oktoober 2002, seega täitub varsti 10 aastat heategevusele pühendunud velide tegutsemisest rahvusvahelisedeviisi „We Serve" ("Me abistame") all. Ülenurme LC koondab valdavalt vallaga seotud sõpruskonda, kellelipukirjaks on „Üksmeelselt üheskoos". Klubi tegevuson aastate jooksul olnud suunatud Ülenurme Gümnaasiumi paljulapseliste perede koolilõunate eest tasumiseks, samuti on toetatud Emajõe kooli ning jätkuvalt panustatakse Maarja Küla arengusse. Viimast tegevust koordineerib veli Haljand Kaasik. Traditsiooniks on saanud mardipäeva tuluõhtu novembris (otsi üles tuttav veli ja küsi julgesti osalusvõimalustest!), mille tulu on jagatud Maarja Külale ja ühele gümnaasiumis õppivale tütarlapsele proteeside soetamiseks, et ta saaks olla aktiivne õpinguis, muusikakoolis ja spordis.

Käesolev hooaeg on tavapärasemast tegevusrohkem, kuna nn kuberneriklubina organiseerime peale tavapäraste ürituste ka vabariiklikku balli Vanemuise Kontserdimajas 2012. a märtsis teemal „Must ja Valge" ning lõppakordiks kujuneb kindlasti lionite suvepäevade organiseerimine teemal „Üle Nurme Festival" Toosikannu puhkekeskuses järgmise aasta juulikuus. Lähimatest sündmustest võib nimetada veel

8. oktoobril toimuvat üleriigilist heateopäeva ning oktoobri teises pooles toimuvat sõpruskohtumist jalgpallis LC Tartu klubiga.

Klubis on hetkel nimekirjas 24 vallas teada ja tuntud veli ning juurdekasv on igati oodatud. „Elab klubi, elab lionism"!

DONALD KIIDJÄRV, LC Ülenurme president 2011/2012