Vello Jõgisoo: Ühinemisplaanidega teisele katseleVello Jõgisoo: Ühinemisplaanidega teisele katsele
Foto: Ester Vaitmaa

Mäletatavasti tegi Kose vald esimese ühinemisettepaneku Kõue vallale 2004. aastal, et lõpetada ühinemisprotsess 2005. aasta kohalike valimistega juba ühes vallas.

Tol korral ütles Kõue vald pärast aastast arutelu meie ett epanekule ei ja otsustas asju edasi ajada iseseisvalt.

Tänaseks on paljud asjaolud muutunud ja olukord meie ümber on täiesti uus. Usun, et kõik Kose ja Kõue valla elanikud soovivad, et Kose muutuks Lõuna-Harjumaa keskuseks, kus luuakse töökohti, antakse head haridust, on loodud head võimalused huvihariduse ja huvitegevusega tegelemiseks,on head tingimused spordi ja kultuuri harrastamiseks.

Kõike seda on võimalik lihtsamini ja otstarbekamalt teha, liites selleks kahe valla jõu ja nõu ning rahakotid, napsates riigi rahakotist lisaks selle, mida seadused ühinemisel ett e näevad. Ühiselt vajavad korrastamist haridus- ja huviharidussüsteem, transpordikorraldus.

Kui vaadata kahte valda ühe territooriumina, siis täna on need valdkonnad ebaratsionaalselt korraldatud ega rahulda meie valdade elanikke, eriti kahe valla ühisel piirialal ja selle läheduses. Ühise korraldusega on võimalik kindlasti vahendeid kokku hoida ja mõistlikumalt kasutada.

Tänaseks on kahe valla spordi- ja kultuurielu tihedalt põimunud. Kose valla ametnikud osutavad teenuseid Kõue valla kodanikele juba aastaid. Nii käiakse siin saamas konsultatsiooni maa- ja ehitusküsimustes, sotsiaalvaldkonnas ja millegipärast eelistatakse siin kasünde ning surmasid registreerida. Kõue valla lapsed osalevad Kose suvelaagrites. Oleme jõudnud nii kaugele, et käime ka naabrite juures teid lahti lükkamas.

Tõsine arutelu

Kose vallavalitsus, kaalunud kõike eeltoodut, tegigi Kose vallavolikogule ett epaneku esitada headele naabritele taas kord ühinemisett epanek. Volikogu arutas küsimust pikalt ja mõttevahetus oli tõsine.

Arutelul tehti isegi vaheaeg,et oma seisukohti paremini selgitada ja täpsustada. Vesteldi telefonitsi nii Kõue vallavalitsuse kui volikogu liikmetega. Kogu see arutelu lõppes valimisliidu "Meie Vald" lahkumisega volikogust enne koalitsiooni lõplikku seisukohta teada saamata.

Täna Kose valda juhtiv koalitsioon võttis aga vastu julgeotsuse, näidates sellega, et julgetakse otsustada ja ka vastutada; ei soovita pealt vaadata,kuidas protsessid lihtsalt juhtuvad, vaid soovitakse protsesse juhtida ja suunata.

Kuidas siis nüüd edasi? Nagu eespool mainitud, otsustas Kose vallavolikogu 22.02. 2012 oma korralisel istungil teha Kõue vallavolikogule

ettepaneku algatada haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmine eesmärgiga moodustada kahe omavalitsuse baasil üks omavalitsus.

Mis saab edasi?

Sellest tulenevalt tehakse järgmised sammud:

1. Ametlikult anti Kose vallavolikogu otsus üle Kose vallavanema ja volikogu esimehe poolt Kõue vallale 1. märtsil 2012. Kohtumine Kõue vallavanema ja volikogu esimehegaoli sõbralik ja sisutihe. Mingeid tõrjuvaid hoiakuid me ei täheldanud ja poolteist tundi arutelu möödus märkamatult. Selline sõbralik vestlus on hea algus edasisteks läbirääkimisteks.

2. Kõue vallal on aega kakskuud Kose vallavolikogule vastata ja anda teada oma seisukoht ühinemisläbirääkimiste alustamise kohta.

3. Kõue vallavolikogu eitava otsuse korral läbirääkimisi ei alustata ja ühinemine jääbära.

4.Kõue vallavolikogu jaatava otsuse korral alustatakse läbirääkimisi, koostatakse ühinemislepingu eelnõu ning korraldatakse arutelud ja rahvakoosolekud, samuti rahvaküsitlus eraldi mõlemas vallas. Läbirääkimiste tulemusena peaks valmima ka kahe valla ühine arengukava.

5. Läbirääkimiste ja rahvaküsitluste tulemusena võtavad Kose ja Kõue vallavolikogud vastu otsuse ühinemise kohta, mis tuleb hiljemalt 19. aprillil2013 koos nõutava dokumentatsiooniga esitada maavanemale. Kuna eelmisel korral kulus meil läbirääkimisteks terve aasta, siis lähtudes seadusega ette pandud tähtajast oligi juba üsna viimane aeg selle küsimusega tegelema hakata.

6. Dokumentatsioon esitatakse maavanemale vaid siis, kui mõlema omavalitsuse volikogud võtavad vastu otsuse ühinemise kohta. Ühe omavalitsuse eitava otsuse korral ühinemist ei toimu.

7. Kahe jaatava otsuse korral esitatakse vajalik dokumentatsioon maavanemale ja 2013. aasta kohaliku omavalitsuste volikogude valimised toimuvad juba ühes omavalitsuses.

8. Ühinemised (ehk haldusterritoriaalse korralduse muudatused) jõustuvad valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Samast päevast jõustub ühinemisleping.

Maaleht maksab igal kuul ühele tellijale Eesti keskmist palka ja nii 12 kuud järjest.
Telli Maaleht ja osale tellijapalga loosimises!
Vaata lähemalt >

Tekkis tõrge kommentaaride laadimisel. Palun lae leht uuesti või proovi uuesti mõne aja pärast.