HOMSES MAALEHES | Kas tulu metsa müügist peab deklareerima kohe või võib seda nihutada järgmisse ja ülejärgmisse aastasse?

 (6)
pärnu
Foto: Ilmar Saabas

Tahan müüa metsa raieõigust, müügihind tuleb umbes 18 000 eurot. Kuidas käib maksustamine uue maksuseaduse järgi?

Olenevalt metsa võõrandamise asjaoludest ja tingimustest maksustatakse saadud tulu kas ettevõtlustuluna või kasuna vara võõrandamisest. Oluline on teada, kas raieõiguse müüja tegeleb metsa majandamisega ettevõtjana (FIE) või mitte. Maksustamise alused, maksukoormus, vara üle arvestuse pidamine ja deklareerimine on erinev FIE-l ja mitte-FIE-l. 2018. aastal saadud tulu tuleb kindlasti tuludeklaratsioonis deklareerida, aga maksustamise hetke saab teatud juhtudel edasi lükata.

Raieõiguse müügitulu maksustamise erireeglit (maksustamishetke edasilükkamist ja metsa majandamiseks tehtud kulude mahaarvamist) on võimalik rakendada ainult mitteettevõtja raieõiguse müügist saadud tulu osas.

Kuidas mõjutab ettevõtlustulu 2018. aasta maksuvaba tulu suurust? Vastus sellele küsimusele loe homsest Maalehest.