Biopuhasti kui looduse säästja


Biopuhasti kui looduse säästja
AugustESTFIN

Järjest populaarsemaks muutub reovee puhastamiseks bioloogiliste puhastite paigaldamine. Ühe Eesti turul aktiivselt tegutseva ettevõtte AugustESTFIN OÜ juht Andrei Võssoven jagab oma kogemust korduma kippuvatele küsimustele vastamisega.

Mis on septiku ja bioloogilise reoveepuhasti erinevus?

Septik ei puhasta reovett ega eralda selles sisalduvaid keemilisi aineid, mis reostavad maapinda ja põhjavett. Septikust välja tulev vesi on liiga kõrge heljuvaine kontsentratsiooniga, mis ummistab liiga kiiresti septikujärgse immutussüsteemi. Selle tagajärjel muutub septik kogumismahutiks, sest vee maapinda imbumine on takistunud. Kohalikud omavalitsused, mis paiknevad nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega aladel, on septikute paigaldamise oma territooriumile keelanud just eeltoodud puuduste tõttu.

Bioloogilise reoveepuhasti eelis seisneb selles, et seadmes toimub maksimaalne puhastusprotsess ning väljuv vesi on kemikaalidest ja muudest ainetest puhastunud kuni 95% ulatuses. Puhastatud vett võib immutada maapinda, suunata veekogusse või taaskasutada. Iga biopuhasti lahutamatu osa on kindlasti õhupuhur, mis tagab vajaliku hapnikuvajaduse biomudas ja paneb selle kambrite vahel liikuma.

Kuhu saab biopuhastit paigaldada?

Kõige levinum on, et biopuhasti paigaldatakse hajaasustusaladel paiknevate eramajapidamiste juurde. Paigaldanud oleme puhasteid ka kortermajade ja tootmishoonete juurde. Tiheasustusaladele, kuhu on ette nähtud või on juba rajatud ühiskanalisatsioon, biopuhastit paigaldada ei tohi. Biopuhasti sobib samuti suvekodudele, kus talvel sees ei elata, sest seadme võib jätta töörežiimile ilma reovee juurdevooluta kuni kuueks kuuks. Soovitame alati lisaks konsulteerida kohaliku omavalitsuse ehitus- või keskkonnaspetsialistiga, et leida sobivaim lahendus.

Kas reovee biopuhastit on vaja hooldada ja kui keeruline see on?

Praktika on näidanud, et puhastid vajavad regulaarset hooldust vähemalt üks kord aastas. Aasta jooksul toimub seadmes jääkmuda juurdekasv, mida on tarvis seadmest eemaldada, sest liigne muda kogus hakkab puhasti normaalset tööd takistama. Hooldust saab läbi viia meie spetsialist või biopuhastusseadme kasutaja ise.

Kui palju maksab reovee biopuhasti ja selle paigaldus?

Kuna oleme tootja ametlik esindaja, mitte vahendaja, garanteerib see ostjale turu parima hinna. Mis puutub aga puhastusseadme paigaldusse, siis selle hind jääb vahemiku 1500 kuni 2500 eurot ning sõltub tellija soovidest ja paigalduskohast. Soovi ja oskuste olemasolu korral võib ostja meie toodetavaid reoveepuhasteid paigaldada ise ehitaja abita. Alati on võimalik pöörduda ka meie projekteerijate poole, kes tutvuvad paigalduskohaga ja koostavad vastava hinnapakkumise.

Mis asutusega on vaja kooskõlastada biopuhasti paigaldus ja milliseid dokumente on selleks vaja?

Puhastusseadme paigaldus on vaja kooskõlastada kohaliku omavalitsusega, esitades selleks Ehitisregistri kaudu ehitusteatise ja -projekti. Pärast paigaldust tuleb läbi viia teostusmõõdistus ja esitada kasutusloa taotlus koos toote CE-sertifikaadiga. Viimase olemasolu annab ostjale garantii, et seadmest väljuv puhastatud vesi vastab tootja näidatud reovee puhastamise tasemele.

Kas biopuhasti paigaldamine on septikuga võrreldes keerulisem ja kallim?

Biopuhasti paigaldus on septikuga võrreldes sarnane. Esimese investeeringuna tuleb see küll veidi kallim, kuid hooldusega seonduvad kulud peaaegu puuduvad. Arvestades, et septikul ei ole pikka eluiga, on kokkuvõttes kindlasti odavam paigaldada biopuhasti. Võttes arvesse, et septikuid enam paigaldada ei lubata, on biopuhasti ainuõige lahendus.

Mis täpsemalt on biopuhastid ja missugused eelised on septiku ees?

Kõige lihtsamalt öeldes on reovee biopuhasti väike puhastusseade teie kinnistul ja oht põhjavee reostuseks on täiesti välistatud. Väga täpne informatsioon selle tehnoloogia kohta on üleval meie kodulehel: www.augustbio.ee. Eestis on palju piirkondi, kus põhjavesi on kõrgel. Kuna nendes piirkondades on reostus eriti kerge tekkima, siis reguleerivad kohalikud omavalitsused reovee puhastamisega seotud toiminguid vastavate määrustega, mis omakorda tuginevad ehitus- ja veeseadusele. Valdavalt on septikute paigaldamine hoopis keelatud. On olemas vastavad tingimused, mis käsitlevad puhastatud vee immutamist pinnasesse või juhtimist veekogusse. Augustbio tooted on sertifitseeritud ja läbinud kõige põhjalikumaid teste. Seega – septik on minevik.

Biopuhastil on hulk eeliseid. Alates sellest, et seade on suurema puhastustõhususega, töötab müravabalt ja oma töös ei vaja see keemilisi aineid. Töötab igasugustes ilmastikutingimustes. Väikese seadme energiakulu aastas on 292 kWh aastas. Reovee puhastusseadmes puhastatud vett võib taaskasutada tehnilise veena. Bioloogiliste reovee puhastusseadmete hinnad algavad 1940 eurost. Nii võib neid eeliseid siia loetleda veel ja veel.

Kuidas Teiega ühendust saab?

Meie peakontor asub Tallinnas aadressil Kadaka tee 7. Kohapeale tulles saate spetsialisti nõu, saab lähemalt tutvuda reovee biopuhastusseadmetega või konsulteerida, kuidas puhastit iseseisvalt paigaldada. Konsultatsiooniaja soovitame eelnevalt telefoni teel kokku leppida, sest meie spetsialistid osalevad sageli paigaldustööde juures ja ei viibi alati kontoris. Projekteerijat on võimalik tellida ka kohapeale. Oma päringuid saab saata läbi kodulehe www.augustbio.ee või helistada telefonil 5551 1020. Hoiame loodust!