Valitsus uuendas nelja kaitseala kaitse-eeskirja


Isaslind oma täies hiilguses
Foto: Ilmar Saabas

Kaitse-eeskiri uueneb Pärnumaal asuval Mihkli looduskaitsealal ja Allikukivi maastikukaitsealal, Võrumaal asuval Luhasoo ning Viljandimaal asuval Lehtsaare looduskaitsealal.

Mihkli looduskaitseala kaitse-eesmärkide hulka lisatakse haruldased ja ohustatud looduslikud metsakooslused ja niidukooslus. Sealse kaitseala eesmärk on kaitsta liigirikast tammikut ja tamme-segapuistut, ning loodusdirektiivi elupaigatüüpe vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad ja aas-rebasesaba, samuti kaitsealuseid liike. Kaitseala on tsoneeritud jätkuvalt kogu ulatuses ühte hooldatavasse sihtkaitsevööndisse ja hõlmab täielikult Natura võrgustikku kuuluva Mihkli loodusala.

Looduskaitseala pindala on 88,9 ha, millest eraomandis on 3,3 ha. Kaitseala piiride marginaalse korrigeerimise tulemusel väheneb senine pindala 0,18 ha võrra. Kaitseala asub Pärnu maakonnas Koonga vallas Mihkli külas.

Pärnumaal muutub ka olemasoleva maastikukaitseala – Allikukivi koopad ja allikad – kaitsekord ja laieneb kaitstav ala. Kaitseala laiendus hõlmab Allikukivi ürgoru elupaikade kõige väärtuslikumat osa, mis paikneb olemasolevast kaitsealast põhja ja ida pool. Kaitseala laiendamine tagab Allikukivi koopa veerežiimi parema säilimise, metsaelupaikade ning ohustatud ja haruldaste liikide soodsa seisundi ning moodustab piki ürgorgu kaitseala tuumikule vajaliku puhvri. Allikukivi maastikukaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja tutvustada Allikukivi ürgoru maastikku, looduse mitmekesisust, ohustatud ja kaitsealuseid käsitiivalisi ning elupaikasid – allikad ja allikasood, koopad, vanad loodusmetsad ning soostuvad ja soo-lehtmetsad.

Kaitseala kogupindala on 23,7 ha, millest eramaad 13,2 ha, munitsipaalmaad 1,3 ha ja riigimaad 9,2 ha. Kaitseala välispiiri korrigeerimise tulemusena arvatakse esialgsest kaitseala territooriumist välja 5,1 ha ja liidetakse kaitsealaga 12,2 ha. Allikukivi maastikukaitseala asub Pärnu maakonnas Saarde vallas Tihemetsa ja Väljaküla külas.

Olemasolev Luhasoo maastikukaitseala Võrumaal muudetakse looduskaitsealaks, et tagada loodusdirektiivi I lisas nimetatud soo- ja metsaelupaigatüüpide ning kaitsealuste liikide kaitse. Looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta ja säilitada Luhasoo raba ökösüsteemi, sealset maastikku, ohustatud ja kaitsealuseid liike ning elupaiku – huumustoitelist järve, raba, siirde- ja õõtsiksood, nokkheinakooslusi, vanu loodusmetsi ning soostuvad ja soo-lehtmetsi.

Kaitseala kogupindala on 710,7 ha, millest eramaad 186,2 ha ja riigimaad 524,3 ha. Kaitseala välispiiri korrigeerimise tulemusena arvatakse esialgsest kaitseala territooriumist välja 91,8 ha (sellest 88 ha eramaad). Kaitsekord muutub rangemaks 62,1 ha eramaal, mis arvatakse varasemast piiranguvööndist sihtkaitsevööndisse. Luhasoo looduskaitseala asub Võru maakonnas Rõuge vallas Kadõni ja Kellämäe külas.

Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorda kaasajastatakse ning ühtlasi leevendatakse metsisemängu aegset liikumispiirangut, mis pole kogu ala ulatuses vajalik. Kaitseala eesmärkideks on metsa- ja sookoosluste, III kaitsekategooria liikide hariliku ungrukolla, musträhni, laanepüü ja väikese-kärbsenäpi ning II kaitsekategooria kaitsealuse liigi metsise kaitse.

Lehtsaare looduskaitseala pindala on 379,5 ha, millest eraomandis on 20,2 ha ning ala on tsoneeritud kahte sihtkaitsevööndisse. Kaitseala pindala oluliselt ei muutu. Kaitseala asub Viljandi maakonnas Suure-Jaani vallas Kibaru külas.

Maaleht maksab igal kuul ühele tellijale Eesti keskmist palka ja nii 12 kuud järjest.
Telli Maaleht ja osale tellijapalga loosimises!
Vaata lähemalt >

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare