EKSPERT VASTAB: Kas Uberi autojuht võib ka ühissõidukirajal sõita?

 (1)
Uber ja krediitkaart
Foto: Priit Simson

Maaleht küsis liiklusjurist Indrek Sirgilt, kas sõidujagamisteenust pakkuv auto võib sõita ka ühissõidukirajal nagu tavaline takso?

INDREK SIRK Foto: Arno Mikkor

Indrek Sirk: Taksoteenuse ja sõidujagamisteenuse olemuslik vahe seisnebki ju selles, et sõidujagamisteenust ei osutata taksoteenusena. See on sõidujagajate põhiargument, miks nad soovivad saada erikohtlemist võrreldes taksojuhtidega. Sisuliselt ei ole neil kahel teenusel vahet, kuid vormiliselt püütakse vahet teha. Taksodel on lubatud ühissõidukirada kasutada ainult sel ajal, kui nad veavad sõitjat (LS § 37 lg 1). See tähendab, et tühi takso või kliendi kutsele sõitev takso ei või ühissõidukirajal sõita.

Ühissõidukiraja kasutamine ei ole reguleeritud meeldimise järgi, vaid inimeste liikumisharjumuste mõjutamiseks. Kui ühissõidukiga liikumine on mugavam, odavam ja kiirem kui oma autoga, siis eelistatakse ühistransporti. Kui inimesed sõidavad rohkem ühistranspordiga, siis on liikluskoormus väiksem ja liikumine kiirem.

Seotud lood:

Tänane kehtiv õigus sätestab ühissõidukiraja kasutamise alljärgnevalt. Võib-olla sõidujagamisteenuse seadustesse lahtikirjutamisel neid nõudeid muudetakse. Selle kohta minul info puudub.

§ 37. Juhi kohustused ühissõidukiraja kasutamisel ja ühissõidukile eesõiguse andmisel
(1) Ühissõidukirajal võib sõita ühistranspordiseaduse kohast liinivedu teostava ühissõidukiga, sõitjat vedava taksoga ja sõitjat vedava bussiga.
(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib ühissõidukirajal sõita eritalituse sõidukiga, kui täidetakse tööülesandeid, täiselektrilise veoajamiga elektrisõidukiga ning muu sõidukiga, kui seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata sõiduki juhile on keelatud ühissõidukiraja kasutamine, välja arvatud järgmistel juhtudel ja korras:
1) ühissõidukirajale, mis on pärisuunalise sõidutee pärisuunavööndi serval ega ole muust sõiduteest pidevjoonega eraldatud, võib reastuda vahetult enne pööret või seismajäämist sõitjate peale- või mahaminekuks tingimusel, et see ei sega liinivedu teostavat ühissõidukit. Sellisele ühissõidukirajale võib sõita pöörde lõpetamisel, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda;
2) ühissõidukirajaga teel olevast ühissõidukirajast tohib kohas, kus liikluskorraldusvahend seda ei keela, ainult risti üle sõita;
3) ümberpõikeks, kui see ei sega liinivedu teostavat ühissõidukit ning pärisuunavööndis puuduvad muud sõidurajad, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda.

Ka Tallinna Transpordiamet kinnitab, et täna toimiv sõidujagamisteenus on ebaseaduslik ehk ühistranspordiseaduse seisukohalt „piraattaksondus“. Liiklusseadusest ja ühistranspordiseadusest tulenevalt ei ole lubatud sellist teenust pakkuvatel sõidukitel ühissõidukirada kasutada.