Madalapalgalised saavad uuel aastal taotleda tagasimakset

 (5)
Madalapalgalised saavad uuel aastal taotleda tagasimakset
Foto: Ilmar Saabas

Veebruarist saab esmakordselt taotleda madalapalgaliste tagasimakset ehk madalapalgalisel täistööajaga töötajal tekib õigus saada tagasi­makse tema poolt aasta jooksul tasutud tulumaksu ulatuses.

Madalapalgaliste tagasimakse kantakse inimesele üle kord aastas ja selle eesmärk on madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Novembri keskpaigast on võimalik e-maksuametis/e-tollis kontrollida, kas tingimused tagasimakse saamiseks on täidetud, tagastatav summa selgub pärast tuludeklaratsiooni esitamist.

Kes saab taotleda?

Tagasimakset saab taotleda täisealine Eesti elanik, kes on taotlusele eelneval aastal töötanud täistööajaga vähemalt kuus kuud ja kelle aastane kogutulu jääb alla 7817 euro.

Täistööaja saab ka kokku liita ehk kui inimene töötab mitme töölepingu alusel, aga vähemalt 40 tundi nädalas, siis on ka temal taotlemise õigus. Täistööaja tingimust ei nõuta töövõimetuspensionäridelt, osalise või puuduva töövõimega isikutelt, kelle eest maksab sotsiaalmaksu kuumääralt töötukassa.

Oluline on, et osalise või puuduva töövõimega inimese tööandja on tema töövõimest teadlik ja esitanud vastava taotluse töötukassale (kuni juunini 2016 sotsiaalkindlustus­ametile), sest muul juhul ei ole võimalik seda tagasimakse tegemisel arvesse võtta.

Kuidas tagasimakse arvutatakse?

Seotud lood:

Aastase maksimaalse 7817 euro suuruse kogutulu hulka kuulub lisaks töötasule ka näiteks pension, ettevõtlustulu, dividend, maksustatav toetus, stipendium, preemia vms.

Tagasimakse suurus sõltub sissetuleku suurusest ehk mida lähemal on aastane sisse­tulek 7817 eurole, seda väiksem on saadav rahaline tugi. Samuti mõjutab tagasimakse suurust isiku tulumaksukohustus ja tulumaksutagastus. Kui isik teeb tuludeklaratsioonis lubatud mahaarvamisi (näiteks eluasemelaenu intressid, koolitus­kulud, täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisest või pensioni korral), mõjutab see tagasimakse suurust.

Täpne summa arvutatakse välja tuludeklaratsiooni alusel, mille isik esitab 2017. aasta veebruaris-märtsis. Taotlust tagasimakse saamiseks on võimalik esitada pärast deklaratsiooni kinnitamist sealsamas elektroonilises keskkonnas ja kui inimene täidab tingimused, ilmub sinna eraldi teavitus.

Tagasimakse jõuab inimese pangakontole sarnaselt tulu­maksu tagastamisega ehk kõigepealt kantakse see üle inimese ettemaksukontole maksu- ja tolliametis, kust vajadusel võetakse maha muud täitmata kohustused (maksuvõlg, tasumata trahvid, kohtutäituri nõue). Seejärel tehakse ülekanne isiku pangakontole, esimesi tagastamisi alustab maksu- ja tolliamet maikuus.

Tuleb arvestada, et kuna toetus suurendab inimese sissetulekut, võetakse seda arvesse talle toimetulekutoetuse määramisel.

Vaata lisa maksuametist.