MAKSUAMETNIKU NÕUANDED: Mida kütteõli ostmisel ja kasutamisel silmas pidada?

 (10)
Fortum Õlikatlamaja - 12
Foto: Rene Suurkaev

Juba mõnda aega on kütuseturul saadaval raske kütteõli, mida pakutakse ka asenduseks kallimale diislikütusele. Kütteperioodil on taaskord sobilik meelde tuletada, mida vedelkütuse ostmisel ja kasutamisel silmas pidada.

Paljud kütuseturul pakutavad rasked kütteõlid on toodetud Eestis ja nende peamiseks komponendiks on diislikütus, millele on juurde lisatud erinevaid õlisid ja muid komponente, et saada diislikütuse asendamiseks sobivate omadustega kütusesegu. See tähendab aga, et kütteõli koostis ja kvaliteet ei pruugi alati olla samasugune, sest kütteõlisse segatavad komponendid ja nende osakaalu otsustab kütteõli tellija. On esinenud juhtumeid, kus kütteõli valmistamiseks on kasutatud muuhulgas ka selliseid komponente, mis ei ole mõeldud põletamiseks ei küttekateldes ega mootorites.

Enne raske kütteõli ostmist tuleks esmalt välja selgitada, milliste kütuste tarbimist on küttekatla või mootori tootja lubanud, sest teistsuguse kütuse kasutamine võib põhjustada erinevaid tehnilisi probleeme ja rikkeid. Samuti ei tee paha küsida enne ostu kütteõli kvaliteediomadusi kirjeldavaid dokumente.

Diisli ja kütteõli erinevused

Ostjal tuleb arvestada sellega, et kuigi raske kütteõli aktsiisilaost tarbimisse lubamisel tuleb tõendada selle vastavust riiklikult kehtestatud kvaliteedinõuetele, on raskele kütteõlile kehtestatud nõuded diislikütusega võrreldes tagasihoidlikumad. Üldjuhul ei vastagi diislikütuse asendamiseks pakutav raske kütteõli tavadiislikütuse kvaliteedinõuetele, kuigi kütteõli võib seejuures olla diislikütusele väga sarnaste omadustega. Samuti ei pruugi probleemid mootoris või küttekatlas avalduda kohe, vaid alles mõne aja pärast. Tasub ka teada, et küttekatlas või mootoris tootja poolt lubatust erineva kütuse kasutamine lõpetab tootja garantii, samuti ei hüvita (reeglina) tekkinud kahjusid kindlustus.

Seotud lood:

Diislikütusele sarnaste omadustega raske kütteõli kasutamisel mootorikütusena peab ostja arvestama ka võimaliku täiendava aktsiisi maksmise kohustusega. Kui sellist rasket kütteõli kasutatakse mootorikütusena (ükskõik, kas on tegemist erinevate sõidukitega või paiksete mootoritega) kas puhtal kujul või segatuna diislikütusega, tuleb sellelt maksta aktsiisi diislikütuse määraga. Aktsiisi tasumise ja deklareerimise kohustus tuleb täita ise, eraldi arvet maksu- ja tolliamet selleks ei väljasta.

Esineb ka ebaausaid kauplemisvõtteid kasutavaid müüjaid, kes müügitööd tehes teadlikult esitavad aktsiisimaksude osas võimalikku ostjat eksitavat infot – näiteks maksu- ja tolliameti e-kirju justkui kinnitusena, et mootorikütusena tarbitavat diislikütusele sarnanevat rasket kütteõli kõrgema aktsiisimääraga ei maksustata.

Tähelepanelik tuleb ostjal olla ka selliste vedelate põlevainetega, mis otseselt ühekski tavapäraseks vedelkütuseks (nt diislikütus või kütteõlid) ei liigitu. Sellistele mootorikütuse või kütteainena kasutatavatele vedelikele ei ole riiklikult kehtestatud kvaliteedinõudeid, ent see-eest kuuluvad nad aktsiisiga maksustamisele. Aktsiisi tasumise ja deklareerimise kohustus tuleb täita samuti ise.

Kokkuvõttes on kütteõli ostmisel hea teha valik mitte emotsiooni või pakutava hinna põhiliselt, vaid teadlikult.