Põhjus, miks inimesed ostavad veebipoodidest


Crazydeal.ee
Crazydeal.eeFoto: Ekspress Meedia

Peamine põhjus, miks paljud inimesed ostavad veebipoodidest, seisneb nende ööpäevaringses kättesaadavuses.

Möödunud aasta novembris Halensi poolt läbiviidud uuringu tulemustest selgus, et enamus küsitletutest ostab regulaarselt veebipoodidest. Peaaegu pool vastajatest (46%) märkis, et sooritavad oste veebipoodidest mitu korda aastas, samas kui peaaegu kolmandik – 30% – vähemalt kord kuus või isegi sagedamini. Peamine põhjus, miks inimesed eelistavad veebipoode, seisneb nende ööpäevaringses kättesaadavuses.

„Online-keskkonnas ostude sooritamise trend on täielikult seletatav. 48% vastajatest eelistab veebipoode, sest sealt saab soetada samu tooteid, mis kaubanduskeskusest, aga madalama hinnaga, ning 59% – sest online-ostmine on kättesaadav 24/7. Selgus, et see on üks peamisi põhjusi, miks inimesed teevad oste veebikeskkonnas nii hea meelega, aga on ka muid põhjusi: näiteks 43,5% küsitletutest hindab kõrgelt tõsiasja, et nad ei pea kulutama aega poodi sõidu peale, mis on aktuaalne nii hõivatud linlaste kui ka väikeste linnade ja külade elanike jaoks, kel vahetevahel tuleb kulutada pool päeva või isegi rohkem poodi sõidu peale,“ selgitas Svetlana Elson, Consortio Fashion Group Baltic’u tegevjuht.

Peaaegu 2/5 vastajatest (38%) eelistab veebikeskkonda ostude sooritamiseks mugava kohaletoimetamise tõttu. See trend on seletatav sellega, et 25% vastajatest ostab regulaarselt veebipoodidest kodumasinaid ja elektritehnikat.

Veelgi populaarsem on küsitletute seas riiete soetamine veebipoodidest: sellist ostmist praktiseerib 61% vastajatest. 25% vastanuist soetab veebipoodidest regulaarselt jalatseid, aga 17% – aksessuaare. Samas on rida tooteid, mida online-ostlejad ei soeta iialgi internetist: 60% vastajatest ei osta iialgi internetist toitu, 29% – koduvahendeid ning 20% – kodutekstiili.

Küsitluse viis läbi agentuur A.W.Olsen&Partners Rootsi brändi Halens tellimusel novembris 2016. Küsitlusest võtsid osa 273 vastajat.