Üüritud elukohta sideteenust valides mõtle tingimused hoolikalt läbi

 (1)
Noorte ajaveetmise viisid
Foto: Anni Õnneleid

Gümnaasiumide lõpuaktused on juba peetud või parajasti käimas. Ühtlasi tähendab see ka seda, et paljud tulevased tudengid hakkavad usinalt otsima elukohti, kui ülikool asub kodust kaugemal.

Üldiselt on tudengite elukohad ajutised ning kolimisi võib tulla ette üsna tihti. Aga enne, kui üliõpilased või teisedki üürilised sõlmivad sideteenuste lepinguid, nt koduse interneti, televisiooniteenuste jm jaoks, tasuks läbi mõelda, kui pikaks ajaks üüripinnale plaanitakse jääda ja vastavalt sellele valida ka leping.

Näiteks kui sõlmitakse kaheaastase tähtajaga leping ning üsna pea taas kolitakse, siis ei pruugi alati olla võimalik ühendust uude elukohta ümber vormistada ning lepingu ettetähtaegse lõpetamise tõttu tuleb tasuda leppetrahvi. Seda tasub meelde tuletada kõigile, mitte ainult tudengitele, kes küll on ilmselt kõige aktiivsemad koduvahetajad.

See teema on vägagi aktuaalne ning seetõttu kirjutasime sellest artikli. Palume võimalusel see avaldada, et tarbijad oleks teadlikumad ja ei võtaks endale kohustusi, mida on keeruline täita.

Mõtle tingimused hoolikalt läbi

Üürides eluaset tuleks tarbijal enne interneti või televisiooni teenuse lepingu sõlmimist läbi mõelda kui kauaks ta sinna elukohta plaanib jääda, sest iga lepingu lõpetamine ei pruugi olla võimalik ilma leppetrahvita.

Tarbijal on lepingu sõlmimisel valida, kas ta liitub tähtajalise või tähtajatu lepinguga interneti ja/või televisiooni teenuse kasutamiseks. Tähtajaline leping sõlmitakse näiteks siis, kui tarbija soovib osta sideoperaatorilt soodushinnaga või järelmaksuga seadme või saab sideoperaatorilt mõne muu soodustuse.

Elukoha vahetamisel lõpetada leping

Seotud lood:

Enne tähtajalise lepingu sõlmimist tasub olla veendunud, et eluaseme kasutamine on võimalik kogu lepingu tähtaja vältel, kuivõrd tähtajalise lepingu ennetähtaegne lõpetamine on reeglina seotud leppetrahvi maksmise kohustusega. Tähtajatut lepingut on tarbijal seevastu võimalik igal ajal ilma leppetrahvi maksmise kohustuseta üles öelda.

leppetrahvi maksmata üksnes sideoperaatoriga kokkuleppe saavutamisel või leppides sideoperaatori ja uue eluaseme üürnikuga kokku lepingu uuele üürnikule üleandmises.
Täpsemaid nõuandeid sideteenuse lepingu sõlmimiseks saavad tarbijad tarbijakaitseameti koostatud juhendist.