Biogaasi teemaline valimiskompass - enamik erakondi ei arva midagi

 (1)
Biogaasi teemaline valimiskompass - enamik erakondi ei arva midagi
Erakondi ei näi alternatiivenergeetika eriti huvitavat. Fotol Ilmatsalu biogaasijaam.Foto: Raivo Tasso

Ainult neli erakonda kümnest arvab midagi biogaasist. See võib tähendada, et meil polegi lootust saavutada 10% taastuvkütuste kasutamise osakaalu aastaks 2020.

Ükski erakond ei julgenud konkreetselt Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni (EBA) poolt esitatud neljale küsimusele vastata, mis sisaldasid EBA ettepanekuid biometaani tootmise käivitamiseks, erakondade vastused olid pigem üldsõnalisemad ja laiahaardelisemad.
Kui biometaani kasutataks transpordikütusena, oleks Eesti suutnud oma põllumajandusmaadel toota nii suure koguse biomassi, et see oleks katnud kogu riigi 2013. aasta bensiinivajaduse. Kui aga liita kokku igal aastal rakendamata jäänud rohtne biomass muudest allikatest saadava ja juba kasutatava biogaasiga, kataksime omavahenditest 65% maagaasi aastasest vajadusest.

Kokkuvõttes saadi sisulised vastused vaid kolmelt erakonnalt – Reformierakonna, IRL-i ja Vabaerakonna käest. Esitatud neljast meetmest toetasid kõik 3 vastanud erakonda ja oma programmis Erakond Eestimaa Rohelised bussiliineveo hangetesse biometaani tarbimise kohustuse sisse viimist. Reformierakond toetas biogaasile maksuerisuste lubamist, mida kaudselt ja tingilikult võib käsitleda maagaasile järg-järgulise kütuseaktsiisi sisse viimisena. Vabaerakond toetas biometaani tootmise toetust ning Rohelised toetasid biometaani ja surumaagaasi segamiskohustuse sätestamist. Kahjuks teised erakonnad ei leidnud aega, tahtmist või suutlikkust suures valimisvõitluse tuhinas EBA küsimustele vastata..
Erakondadele esitati neli detailsemat küsimust, mis puudutas 2020.aaastaks võetud riigi eesmärki saavutada 10% taastuvenergia lõpptarbimine transpordisektoris ning kas üldse ja mil määral iga erakond toetab antud eesmärgi (kasvõi osalist) täitmist kohaliku puhastatud biogaasi ehk biometaaniga:
1) Transpordis kasutatavale surumaagaasile järk järgult aktsiisi kehtestamine ja laekunud aktsiisituludest biometaanile müügihinna toetuse sisse viimine, mis ühtlustab lõpptarbijale surubiometaani ja surumaagaasi hinna tanklas, jättes metaankütuste hinnad fossiilsetest importvedelkütuste hinnast vähemalt 30% madalamaks?
2) Transpordis tarbitava surumaagaasile segamiskohustuse sisse viimine surubiometaaniga vahekorras 1:1?
3) Linnatranspordis busside liiniveohangete lepingutesse biometaani tarbimiskohustuse sisse viimine?
4) Samaväärselt taastuvelektri toetusele (5,3 €c/kWh) toetada kütteväärtuse alusel biometaani tootjaid (1 Nm3 biometaanis on 10 kWh primaarenergiat)?
Küsimustik saadeti kümnele Riigikokku kandideerivale erakonnale. Tähtajaks vastasid kolm erakonda kommentaari korras, konkreetset vastust neljale küsimusele ei andnud ükski erakond. Tuleb märkida, et Eestimaa Rohelised oli ainuke erakond, kelle valimisprogramm lubab konkreetselt biometaani kasutamist transpordis toetada, mistõttu sai neile esitada küsimused nr 1 ja 4.
EBA loodab, et erakonnad, kes küsimustele vastamist oluliseks ei pidanud, ometi oma valimislubaduste elluviimisel ka biometaani olulisust oskavad hinnata. EBA jääb lootma, et vastanud erakonnad mäletavad oma lubadusi ka pärast valimisi ning teevad kõik endast oleneva, et lubatu ka teoks teha.

Seotud lood:

Erakondade vastused EBA esitatud neljale küsimusele koos kommentaariga.
1) maa-gaasile aktsiis 2) segamiskohustus 3) liiniveo
lepingud 4) 5,3 €c/kWh toetus

* Isamaa ja Res Publica Liit 0 0 jah 0
IRL peab kodumaiste kütuste potentsiaali kasutamist energeetikas tarvilikuks, seetõttu on meie programmis ka biogaasi tootmist käsitlev punkt. Biogaasi energeetilise potentsiaali ärakasutamist peetakse oluliseks ka energiamajanduse arengukava projektis. MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni ettepanekute osas biometaani tootmise käivitamiseks pole IRL Riigikogu valimiste programmis seisukohta võtnud, kuid kindlasti näeme potentsiaali ideel võtta biogaas kasutusele linnade ühistranspordis. Märgime, et erinevate kütuste kasutuselevõttu soodustavad meetmed peavad olema läbikaalutud ja ei tohi liigselt moonutada konkurentsi. Riigipoolseid meetmeid näeme olemuselt ajutiste abinõudena uute tehnoloogiate arendamise ja kasutuselevõtu toetamiseks.

Loe veel

* Eesti Reformierakond jah 0 jah 0
Reformierakond toetab jätkuvalt Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu investeeringutoetusega biometaaani tootmist. Eraldi vajab kaalumist investeeringutoetus biogaasi kasutada võimaldavate investeeringutele CO2 müügituludest.
Reformierakond ei poolda meetmeid, mis muudavad energia tarbijatele kallimaks ning mis ilma tootmistoetuseta ei ole kestlikud. Samas leiame, et transpordis biogaasi erinev maksustamine vôrreldes surumaagaasiga oleks pôhjendatud ja kooskôlas keskkonna- ja eelarve-eesmärkidega.
Peale vajaliku taristu ja tootmisvõimsuste loomist oleme valmis lisama busside liiniveohangetesse biometaani kasutamise kohustuse.
Biometaani tootmisel ja kasutamisel on lisaks fossiilsetest kütustest sõltuvuse vähendamisele veel positiivne mõju ka keskkonnale ja regionaalarengule ning seetõttu on tegemist Reformierakonna jaoks olulise teemaga.

* Eesti Vabaerakond 0 0 jah jah
Biogaasi laiemat kasutusevõttu tuleks juhtida riikliku arengukava kaudu, mis tuleks järgmise valitsemisperioodi jooksul kindlasti välja töötada. Selline arengukava peab vastama küsimustele, millistes piirkondades tekib biogaasi tootmise edendamiseks piisavalt orgaanilisi jäätmeid, ja välja pakkuma standardse biogaasi tootmise ja logistika tehnoloogia. Välja oleks vaja arendada ka Eestis biogaasi tootmistehnoloogia keskus. Biogaasi tootmist tuleks riiklikult (näiteks EASi kaudu) toetada.
Sellise riiklikult juhitud arengukava eeliseks on on industrialiseeritud tootmisprotsessi väljaarendamine, mis alandab investeerimise kulusid ja arendab välja kodumaise tehnoloogilise potentsiaali ja administratiivse kompetentsi, mis on ka eksporditav.
Välja tuleks selgitada ka potentsiaalsete tarbijate võrgustik. Ennekõike on need põllumajandusektori, ühistranspordi ja teiste valdkondade lokaalsed tarbijad.
Enne detailsete küsimuste juurde asumist tuleks siiski luua biogaasi tootmise ja tarbimise üldine strateegia.

* Erakond Eestimaa Rohelised 0 jah jah 0 0

Eesti Keskerakod 0 0 0 0 0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 0 0 0 0 0
Eesti Konservatiivne Rahva-erakond 0 0 0 0 0
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 0 0 0 0 0
Rahva Ühtsuse Erakond 0 0 0 0 0
Eesti Iseseisvuspartei 0 0 0 0 0

Maaleht maksab igal kuul ühele tellijale Eesti keskmist palka ja nii 12 kuud järjest.
Telli Maaleht ja osale tellijapalga loosimises!
Vaata lähemalt >

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare