BIOKÜTUSELISANDIGA BENSIIN | Kas aiatehnika kütusepaak peab seismise ajal olema täis või tühi?

 (89)
Neste tankla Helsingis
Neste tankla Helsingis.Foto: Tanel Meos

Senisest suurema biokütuselisandiga bensiini müügiletulek alates 1. maist 2019 on paraja hulga küsimusi tekitanud. Kas vanemates sõidukites ja teistes bensiini tarbivates seadmetes tohib seda kasutada või mitte?

Maaleht uuris asja, esitades mõned küsimused OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kütusekvaliteedi ja tolliteenuste osakonna juhataja Artur Gornischeffile.

Kütusemüüjad soovitavad järgmisest aastast, kui biokütuse osa bensiinis 95 tõuseb 10%-ni, kasutada aiatehnikas (niidukid, trimmerid ja muud väikeseadmed) bensiini 98. Miks 10%-lise biokütuselisandiga bensiin neile seadmetele halvasti mõjub? Kas saab tõmmata mingiaastaarvulise piiri, millest varasemad seadmed biolisandiga kütust ei talu?

Esiteks – soovitan alati lähtuda kasutusjuhenditest, nii autode kui ka väikeseadmete puhul. Enamasti on nendes öeldud, millist kütust kasutada võib. Kui ei, siis tuleb pöörduda seadme (auto, paadi, sae, muruniiduki vm) müünud ettevõtte poole.

Etanool seob vett palju paremini, kui tavaline bensiin. (Enimlevinud biokütused on põllukultuuridest toodetud biodiisel ja bioetanool, mis segatakse vastavalt diislikütusele ja mootoribensiinile juurde - toim.) Mingil hetkel võib etanool mootoribensiinist n-ö „välja settida". See võib tekitada probleeme, kuna kahetaktilise õli jääb sellisel korral lahustununa bensiiniosasse ning etanool ei määri enam olulisi motoori detaile.

Seotud lood:

Samuti lahustab etanool hästi erinevaid kummidetaile, millest võivad koosneda tihendid – selline info on kirjas Husqvarna kodulehel.

Aastaarvulist piiri ei saa minu meelest uute ja vanade seadmete vahele tõmmata, tuleb ikkagi kasutusjuhendit vaadata.

Soovitatakse, et aiaseadme kütusepaak peaks olema pidevalt täis, eriti, kui see pikemaks ajaks (nt talveks) seisma jätta. Kui seadme paagis on aga biokütuselisandiga bensiin, ei tohtivat seadet pikemaks ajaks seisma jätta, sest selle kütuse korral tekkivat paaki kondensvesi, mis seadmele käivitamisel sugugi hästi ei mõju. Kuidas käituda?

Ilmselt on koolkonnad erinevad – ühed, kes soovitavad seadme mittekasutamisel selle paak alati tühjana hoida, teised, kes täis.

Mootoribensiini ja kahetaktilise õli segu ei säili üldse tegelikult hästi (maksimaalselt 30 päeva). Kindlat soovitust mina selles asjas ei annaks.

Kõige kindlam on väikemootorites kasutada spetsiaalselt neile mõeldud bensiini, mida saab osta tanklatest.

Paadiomanikud on samuti mures. Kas ka nemadki peavad paatide kütusepaakidesse 1. maist 2019 ilma biokütuselisandita bensiini tankima? Kuidas biokütus paadimootoritele mõjub?

Paadimootoritel peaks samuti info olema kirjas kasutusjuhendis. Ja sealt tulebki vaadata.

Osades vanemates autodes on tootjad keelanud biokütuselisandiga bensiini kasutamise. Miks see neile halvasti mõjub ja mida see mootoris teeb?

Vanemad mootorid on konstrueeritud ainult mootoribensiini kasutamiseks (ilma etanoolita) ning ilmselt on neis kasutatud selliseid detaile, mis etanooli ei kannata (nt kummist tihendid jms).

Loe veel

Seega, vaadake auto kasutusjuhendist või käsiraamatust järele, kas üldse ja millist biolisandiga kütust paaki valada võib.

MIS ON BIOKÜTUS JA KUIDAS SEDA KASUTADA?
 • Biokütus on biomassist toodetud vedel- või gaaskütus, mille kasutamine alates 1. maist muutub Eestis kohustuslikuks. Enimlevinud biokütused on põllukultuuridest toodetud biodiisel ja bioetanool, mis segatakse vastavalt diislikütusele ja mootoribensiinile juurde.
 • Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2009/28/EÜ ja 2009/30/EÜ peab iga liikmesriik vähendama kasvuhoonegaaside heitmeid 6% transpordisektoris aastaks 2020.
 • Sestap peab alates 1. jaanuarist 2019 Eestis müüdavas kütuseenergias olema teise põlvkonna biokütuse (HVO) osakaal vähemalt 0,5 protsenti ja esimese põlvkonna biokütuse (FAME) osakaal mitte üle 7 protsendi.
 • Meie naaberriikides, sh Lätis, on biolisandiga mootorikütused juba mõnda aega kasutusel. Eriti eesrindlikud on Soome ja Saksamaa.
 • Paljudel sõidukitel on kütuseluugi juures märk “No Bio”, mille kohaselt ei soovitata biokütust tankida. Tuleb teada, et see märk kehtib üksnes 100% biokütuse kohta. Ärge laske end eksitada!

Allikas: accelerista.com
PANE TÄHELE!
 • Seni on tanklates pakutud etanoolisisalduseta mootoribensiini ja kuni 5% etanoolisisaldusega pliivaba mootoribensiini. Õhu kvaliteedi nõuete täitmiseks tuleb tanklatel hakata pakkuma lisaks tavapärasele ka suurema biokütuse osakaaluga mootoribensiini, mida teatakse kui E10 ehk kuni 10% etanoolisisaldusega pliivaba mootoribensiini. E10 mootoribensiini tankuril peab olema kindlasti vastav märgistus.
 • Kui sõiduk ei ole ette nähtud tarbimaks E10 mootoribensiini, siis tuleb tankida tavapärast E5 mootoribensiini, mida kütusemüüjad ka edaspidi tanklates pakuvad.
 • Sõidukeid, mis ei ole ettenähtud kasutamiseks E10 mootoribensiiniga, võib juba ühekordsel E10 mootoribensiiniga tankimisel pöördumatult kahjustada.
 • Kui sõiduki valmistaja on sõidukis kasutatavale mootorikütusele määranud nii oktaanarvu kui seadnud etanooli sisalduse piiri, siis tuleb mootorikütust tankides järgida mõlemat näitajat.
 • E10 mootorikütuse kasutamiseks sõidukiga seotud tehniliste küsimuste tekkimisel tuleb ühendust võtta sõiduki ametliku margiesindusega.
 • Üle Euroopa on eesmärgiks saavutada õhu kvaliteedi tase, mis ei suurendaks negatiivset mõju ja ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Selleks on kehtestatud mootorikütustele kvaliteedi nõuded, milles määratakse muuhulgas mootoribensiinis sisalduva biokütuse osakaal. Biokütustel on oluline osa kliima kaitsmisel, sest võrreldes tavapäraste kütustega tekitavad praegu kasutatavad biokütused vähem kasvuhoonegaase. Biokütuste kasutamiseks vajalikud toormaterjalid on ajapikku taastuvad ja nii panustatakse naftavarude säästmisele.

Allikas: maanteeamet