HOMSES MAALEHES: Kodust prügi tuleb hakata sorteerima kaheksasse eri värvi konteinerisse

 (42)
PRÜGIKASTID
“Mõtteviis, et olmejäätmete põletusse suunamisel on eelnev sortimine tarbetu, ei ole õige ning see ei ole kooskõlas keskkonna- ning jäätmekäitlusvaldkonna eesmärkidega,” kinnitab keskkonnaminister Marko Pomerants.Foto: TERJE LEPP

Järgmisest aastast peavad koduomanikud oma prügist eraldi välja sorteerima biolagunevad köögijäätmed, klaasi, plasti ja metalli. Igale jäätmeliigile tulevad
eri värvi prügikastid.

Keskkonnaminister Marko Pomerants allkirjastas vastava määruse aprilli lõpus, selle täitmist peavad järgmisest aastast hakkama korraldama kohalikud omavalitsused. Meetmed selleks on iga KOVi enda otsustada.

Näiteks kui mõni omavalitsus teeb otsuse, et koduomanik peab hankima prügikonteinerid klaasi-, plasti- ja metallijäätmete jaoks, siis tuleb seal elavatel inimestel seda ka teha. Kas nii või teisiti, aga omavalitsuse ülesanne on leida moodus, et inimesed hakkaksid järgmisest aastast jäätmeid sorteerima ja koguma kaheksasse prügikonteinerisse.

Kui seni tuli liigiti koguda paberi- ja kartongijäätmed, pakendid, ohtlikud jäätmed ning biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, siis uue korra järgi lisanduvad klaasi-, plasti- ja metallijäätmed ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.

Et uus kord ka tegelikus elus kiiresti käivituks ega tekiks mitme aasta pikkust vaikelu, on Peeter Eegi sõnul kavas sisse seada põhimõtteline kord, et liigiti sorteeritud jäätmete äraveo hind peab olema vähemalt poole võrra väiksem sama mahuga sorteerimata olmejäätmete äraveost.

Seotud lood:

Kuidas omavalitsused seda kõike korraldama hakkavad, sellest loe homsest Maalehest.