Keskkonnaministeerium: Eesti ei näinud põhjust GM-maisi kasvatamist keelustada

 (9)
Maisipäev Virumaal
Foto: Lii Sammler

Möödunud nädalaks esitas 19 EL-i liiget Euroopa Komisjonile taotluse keelustada enda territooriumil geneetiliselt muundatud maisi kasvatamine. Eestit nende seast ei leia. Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Tuuli Levandi tõi kõrvalejäämise põhjusena välja, et Eestis pole ainsa turule lastud GM-maisi kasvatamine praktiline ega kasumlik.

Levandi märkis, et liikmesriikide enda nn geneetiliselt muundatud organismide vabaks kuulutamine hõlmab tegelikult vaid kaheksat geneetiliselt muundatud maisiliini, mitte kõikvõimalikke geneetiliselt muundatud organisme. „Ainult nende konkreetsete maisiliinide puhul sai küsida loa mitteandmist oma riigi territooriumil, ilma seda otsust põhjendamata,“ selgitas Levandi portaalile Novasator.

Samuti rõhutas ta, et Eestil on võimalik ka pärast taotlusperioodi lõppu vastavate maisiliinide kasvatamine näiteks sotsiaalmajandusliku mõju või keskkonna- või põllumajanduspoliitika eesmärkidel keelustada ning sama kehtib ka teiste tulevikus Euroopa Liidus kasvatusloa saavate geneetiliselt muundatud kultuurtaimede kohta.

Euroopa Liidus on seni turule lastud vaid üks geneetiliselt muundatud organism – Euroopa varreleediku suhtes resistentseks muudetud maisiliin, mille kasvatamine Eesti tingimustes ei ole asjakohane.