Kodanikeühendus versus ametkonnad: kas värbkakkude pesitsemist häiriti või mitte?

 (7)
Värbkakk ja mina valmistume söömiseks
Värbkakk.Foto: Grete Johanna Korb

Täna hommikul saatis kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) keskkonnaametile ja keskkonnainspektsioonile kaebuse, sest viimaste päevade jooksul raiuti maha saja-aastane männik otse kaitsealuse värbkaku püsipesitsusalas. Ametkonnad on aga veendunud, et kakud ohus ei ole.

28. jaanuari pärastlõunal teavitas Eesti Metsa Abiks avaliku foorumi liige ühendust tõigast, et Vääna-Jõesuus Jahilossi tee ääres, mis on teadaolevalt värbkaku pesitsemisala, kus ei tohi 1. veebruarist kuni 31. juulini liikuda, alustati samal hommikul metsaraiet.

Järgmisel hommikul helistas inimene keskkonnainspektsiooni lühinumbrile ning andis metsatöödest teada. Sealt öeldi aga, et kuna keskkonnaamet on raieloa väljastanud, siis võib metsa raiuda ning välja vedada kuni 1. veebruarini, mil algab liikumiskeeld.

Kodanikuühenduse hinnangul on aga keskkonnaamet raieluba väljastades eksinud looduskaitseseaduse vastu, sest alale kehtib nende väitel piiritlemata püsielupaigast lähtuvalt isendi kaitse, mille järgi „kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud“.

„Ilmsesti on otse pesitsusalas teostatud lageraie näol tegemist linnu tahtliku häirimisega talvitumise ajal, kuna nii loa väljastanud ametkond, raie teostaja kui ka seaduserikkumisse sekkumata jätnud keskkonnainspektsioon olid püsipesitsusalast teadlikud. Ühendus soovib rikkumisele kaasa aidanud ametnike ning selle läbi viinud ettevõtjate vastutusele võtmist, samuti vastutavate isikute ja ettevõtete avalikustamist, et sellised rikkumised tulevikus enam ei korduks,“ kirjutab EMA pressiteates.

Seotud lood:

Keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon on aga seisukohal, et kassikaku ja värbkaku elupaigas tohib väljaspool lindude pesitsusperioodi raiet teha, seega on jaanuaris teostatud raie seaduslik ega häiri linde olulisel määral.

„Keskkonnaametile esitati metsateatis Harku vallas Vaila külas asuvale Madise kinnistule sooviga teha lageraiet 2,8 ha ja harvendusraiet 1,3 ha ulatuses. Kuna plaanitav raieala asus Vaila kassikaku püsielupaiga piiranguvööndis, arvestas Keskkonnaamet metsateatise väljastamisel püsielupaiga kaitsekorda ning keelas raie kassikaku pesitsusperioodil 1. veebruarist 31. augustini. Raie teostati jaanuaris. Värbkaku pesitsusaeg on 1. märtsist 30. juunini, seega on ka tema pesitsusrahu antud juhul tagatud,“ selgitab keskkonnaamet ning tänab samas tähelepanelikke kodanikke, kes teavad ja tunnevad oma kodukoha loodusväärtusi.

„Mõistame kohalike loodussõprade muret kakkude seisundi pärast. Raie lubamisel seadsimegi ajalise piirangu just sel eesmärgil, et vältida lindude häirimist ja hukkumist tundlikul pesitsusajal,“ lausus Marju Erit, Keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja.

Kassikaku püsielupaiga määrus ja liigitegevuskava, mis on tehtud koostöös liigikaitse ekspertidega, lubavad raie teostamist liigi püsielupaigas väljaspool pesitsusaega. Värbkakud on väljaspool pesitsusperioodi suhteliselt liikuvad ega püsi talvel oma pesitsuspaigas. Oluline on kaitsta kakkusid ja teisi linde pesitsusajal, et nende pesad ja pojad ei hukkuks.

„Värbkakule sobivaid metsi Eestis leidub ning tema arvukus on viimase 30 aasta vältel olnud tugevalt tõusev. Praegu pesitseb Eestis kuni 1500 paari värbkakke. Seega läheb imearmsal värbkakul Eestis hästi ning talvitumisaegne raie ei sea ohtu konkreetset isendit ega liigi seisundit,“ lausus Marju Erit.

Ka Keskkonnainspektsioon kinnitab, et teostatud raietööd olid seaduslikud, toimudes tingimusel, et raiet ei tehta lindude pesitsusperioodil. „Raie tegija oli pesitsusajaga seotud piirangutest teadlik ning lõpetas tööd jaanuari lõpus. Seega pole inspektsioonil kahtlusi raie kvaliteedist või piirangutest kinnipidamise osas,“ selgitas keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhtivinspektor Aivar Kruup.

VÄRBKAKK
Eestis talvitub olenevalt talvest 1000-3000 värbkakku ning see Euroopa väikseim, vaevalt kuldnoka suurune kakuline kuulub kaitstavate liikide III kaitsekategooriasse. Need on liigid, mis on küll suhteliselt tavalised, kuid kelle puhul on oht arvukuse kiireks languseks. Muuhulgas võib seda tingida elupaikade hävitamine. Kakk, keda talvitumisperioodil, ei pruugi endale piisavalt kiiresti uut, liigikaaslaste või konkurentide poolt hõivamata elupaika leida.

Maaleht maksab igal kuul ühele tellijale Eesti keskmist palka ja nii 12 kuud järjest.
Telli Maaleht ja osale tellijapalga loosimises!
Vaata lähemalt >

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare