Kogukonnad soovivad maapiirkondade arengu kujundamisel suuremat hääleõigust

 (2)

Projekt Tule maale
Foto: Priit Simson

Eestis algasid kõnelused Euroopa Liidu maaelu arengu toetusmeetme LEADER tuleviku kujundamiseks aastateks 2021-2027 juba möödunud aastal.

Ühe suurima murekohana toodi välja, et hoolimata Euroopa Komisjoni otsusest kasutada maapiirkondade arendamiseks LEADER-meetodil lisaks Euroopa Põllumajandus- ja Kalandusfondile ka Euroopa Regionaalarengu- ja Sotsiaalfondi vahendeid ehk nn multifonde, ei saavutatud seda mitmetes riikides sealhulgas ka Eestis.

Kahjuks jäi sellisel viisil kasutamata mitmeid võimalusi maapiirkonna terviklikuks arendamiseks ühe eduka meetodi abil. Eesti liitumist multifondide rakendamisega ootame programmperioodiks 2021–2027. Samas tuleb nentida, et multifondide rakendamine ei ole lihtne ja see on ainult siis võimalik, kui erinevate ministeeriumite ametkonnad teevad omavahel sisulist koostööd.

LEADER on kogukondlikul algatusel põhinev toetusprogramm, mille peamine eesmärk on kogukondade tugevdamine ja mida rakendatakse 3 sektori partnerlusel põhinevate kohalike tegevusgruppide kaudu Euroopas juba 25 ja Eestis 10 aastat. Kohalikud tegevusgrupid soovivad olla tihedas dialoogis kõigi tasandite ametkondadega uue perioodi (2021-2027) LEADER programmi seadusandliku raamistiku kujundamisel.

Deklaratsioonis, mille terviktekst koosneb üheksast punktist, tuuakse esile kohalike tegevusgruppide soov oluliselt vähendada bürokraatiat ja sekkumist kohalike toetusskeemide loomisel. Loodetakse paremaid võimalusi tegutseda oma piirkonna arendusorganisatsioonina ning nähakse, et kohalikke tegevusgruppe ja nende katusorganisatsioone kaasatakse rohkem koostööpartneritena, et ühiselt saaks maaelu arenguks paremaid võimalusi luua.

Seotud lood:

22.-23. novembril 2016 toimus Tartus Euroopa LEADER Ühenduse poolt korraldatud konverents „Renewing LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of LEADER in Europe!“, millega tähistati 25. juubeliaastat LEADER programmi rakendamisest Euroopas ning ühtlasi töötati välja parendusettepanekud uueks programmperioodiks 2021-2027.

Konverentsist võttis osa 140 osalejat 25 Euroopa riigist, kes esindasid kohalikke tegevusgruppe, Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide maaeluvõrgustikke ja ministeeriume. Euroopa LEADER olukorra ja tuleviku arutelude alusel koostati Euroopa LEADER ühenduse nimel ka visioon ja deklaratsioon.

LEADERi/CLLD VISIOON 2027. aastaks

Loe veel

Aastal 2027 on LEADER sõltumatu, usaldusväärne, loov, laialdaselt tuntud ja lahendustele suunatud kogukondade igakülgsel osalemisel põhinev liikumine, mille eesmärk on luua targad ja elujõulised ning oma liikmete vajadustega arvestavad maakogukonnad. LEADER on senisest paremini nähtav ja toimib inimestelt inimestele.

LEADERmeetodit kasutavad kohalikud tegevusgrupid on piirkondliku arengu tugisammasteks ning neid toetatakse, hinnatakse ja usaldatakse regionaalsel, riiklikul ja Euroopa tasandil.

Kõiki tasandeid ja osapooli ühendab ühtne, vastastikusel mõistmisel põhinev arusaam LEADERi põhimõtetest. Kohaliku arengu strateegiad põhinevad maaelanikkonna tegelikel vajadustel ning neid viivad ellu autonoomsed kohalikud tegevusgrupid. Sidusrühmade vaheline usaldus on suur kogu LEADER programmi elluviimise protsessis.

Kohalikud tegevusgrupid on võimelised kaasama oma piirkonna passiivseid osapooli ning suudavad mõõta oma töö lisaväärtust nii kvalitatiivsete kui ka kvantitatiivsete näitajate kaudu. Kogukonna juhitud kohalikku arengut (CLLD) viiakse ellu ”multifondide” lähenemise kaudu.

CLLD rahastamiseks erinevatest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest on liikmeriikide siseselt loodud üks ühine fond, mida koordineerib üks korraldusasutus vastavalt ELi tasandil välja töötatud ühtsele seadusandlikule raamistikule.

Rahvusvaheline koostöö nii Euroopa Liidu kui ka kolmandate riikidega on tõhus tööriist maaelu arendamiseks, mis põhineb EL tasandil välja töötatud ühtsel reeglistikul ning milleks kohalikud tegevusgrupid kasutavad samuti “multifondide” lähenemist.

Osta koos Maalehega praktiline käsiraamat igapäevastest ilmatarkustest hinnaga vaid 4,99 €!
Vaata lähemalt

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare