Kohtla-Järve elanikud saavad tellida päästjatelt tasuta kodunõustamise


Kohtla-Järve elanikud saavad tellida päästjatelt tasuta kodunõustamise
Foto on illustratiivneFoto: Kenno Soo

Viimasel kolmel aastal ei ole Ida-Viru maakonnas eluhoonete tulekahjude arv 1000 elaniku kohta langenud nii nagu teistes Eesti piirkondades.

Pea kõik traagiliselt lõppenud tuleõnnetused leidsid aset inimeste kodudes, rohkem kui pooltel majapidamistel puudus töökorras suitsuandur.

Päästeamet alustab märtsikuus Kohtla-Järve elanike nõustamist nende kodudes tuleohutuse teemal. Tasuta kodunõustamist saab igaüks tellida, helistades päästeala infotelefonile 1524 alates 1. märtsist.

Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni sõnul on kodunõustamise eesmärk aidata inimestel mõista, kui oluline on tuleohutus ning kuidas sellele tähelepanu pööramine võib tõsta inimese elukvaliteeti ja samas, kuidas selle eiramine võib elu jäädavalt muuta.

„Suurem osa traagiliselt lõppenud tulekahjudest Ida-Virumaal leiab aset just kodudes, sest inimesed sageli ei märka enda tuleohtlikke käitumisharjumusi ega oska õnnetusi ära hoida. Päästjad on aga oma ala spetsialistid, kes oskavad kodu tuleohutusalaseid ohte märgata ja teie tähelepanu sellele pöörata,“ toonitas Holzmann ja kutsus üles tellima tasuta kodunõustamist nii endale kui ka märkama teisi nõustamisabi vajavaid kodusid, et igaühe kaasabil muuta Kohtla-Järve kodud tuleohutuks.

Seotud lood:

Kodunõustamise käigus vaadatakse üheskoos üle küttekolded ja elektrisüsteemid, suitsuanduri õige asukoht ning testitakse suitsuanduri korrasolekut. Abi vajavatesse kodudesse paigaldatakse tasuta suitsuandur.

Kodunõustamisi viivad läbi regiooni kutselised päästjad ja päästeteenistujad, kes on äratuntavad Päästeameti eraldusmärkidega autode, riietuse ja töötõendi järgi. Töötõendi õigsust on võimalik kontrollida, helistades päästeala infotelefonile 1524.

Kodunõustamise tellimiseks tuleb helistada 31. märtsini päästeala infotelefonil 1524 ning anda teada oma aadress ja kontaktandmed. Kõikide 1524 kaudu kodunõustamisele registreerunute vahel loositakse 6. aprillil välja kolm väga korralikku tulekustutit.