Kuidas karuga kohtudes käituda?


Karu tatsas põllul
Karu põllulFoto: Andres Putting

Karuga kohtumisel tekkivaid probleeme aitab ennetada mõistlik tegutsemine.

Sügiseti sageneb metsas liikuvate seeneliste-marjuliste kohtumise võimalus suurte metsloomadega, sealhulgas pruunkaruga. Samal perioodil valmistuvad karud taliuinakuks, püüdes oma energiavarusid lisaks metsas saadavale täiendada ka mesilaid rüüstates. Tänavu on keskkonnaametile teatatud ligi 80 pruunkaru rüüstatud mesitarust. Kuigi see arv on tagasihoidlikum kui varasematel aastatel, võib mesilate rüüstamine sügisperioodil sageneda. Igal aastal murravad karud Eestis ka mõned veised ja lambad.

Kiskjakahjude tekkimise riski saab ennetada iga mesinik ja loomakasvataja ise. Keskkonnaamet soovitab kiskjakahjude ennetamiseks ajada kariloomad sügisperioodil ööseks lauta või korraliku piirdega öötarandikku. Lisaks tõhusale elektrikarjusele aitab kiskjakahjusid vähendada karjavalvekoerte kasutamine. Mesilate rüüstamist aitab oluliselt vähendada mesitarude ümbritsemine elektrikarjusega.

„Suurkiskjate poolt mesilale või põllumajandusloomale tekitatud kahjustusest peaks omanik koheselt teavitama keskkonnaametit, kes hindab kohapeal kahju suurust ning teeb otsuse kahjude hüvitamise kohta. Suurkiskjate tekitatud otsesed kahjud hüvitatakse kahjusaaja taotluse ja hindamisakti alusel. Samuti hüvitatakse kulutused, mis on tehtud selliste kahjustuste ennetamiseks rakendatud abinõudele,“ ütles keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Seotud lood:

Tulenevalt looduskaitseseadusest hüvitas keskkonnaamet mullu pruunkaru poolt 78 mesinikule tekitatud kahjusid kogusummas 63 247 eurot.

Pruunkaru on Eesti põlislooduse hea tervise sümbol. Mesinduses ja karjakasvatuses tuleb arvestada, et kiskjad püüavad vähese vaevaga oma toidu kätte saada ning seepärast tuleks see teha neile võimalikult keeruliseks.

Looduses karuga kohtudes on ainuõige paanikata tegutsemine ning kohtumispaigast kohene rahulik taandumine. Igasugune äkiline käitumine võib karu vaid häirida. „Suurkiskjatega suhestumisel hoidkem meeles meie vanasõna: Karul on üheksa mehe jõud, aga ühe mehe aru,“ lausus Talvi.