Liikumiskeelu ajal korraldatud helikopteri treeninglend häiris Aegna saarel pesitsevaid merikotkaid

 (9)
Liikumiskeelu ajal korraldatud helikopteri treeninglend häiris Aegna saarel pesitsevaid merikotkaid
Kurikneeme sihtkaitsevööndisse merikotkaste kaitseks paigaldatud liikumiskeeluga infotahvlid paraku kopteritele ei kehti.Foto: Aegna blogi

Päev enne liikumiskeelu piirangu lõppu läbi viidud õppus ja helikopteri treeninglend Aegna saare kohal asuvas õhuruumis segas saarel pesitsevat tõenäoliselt ainust ja kaitsealust merikotkapaari sedavõrd, et emakotkas oli sunnitud paanilist hädakisa tegema.

Viimasel ajal on nii Aegna kaitseala külastajad kui ka kohalikud küsinud, kas 1990ndate lõpus saarele asunud merikotkapaar seal veel pesitseb. Seda enam, et seni teadaolev merikotkapesa Kurikneeme sihtkaitsevööndis on juba pikemat aega hüljatud ning teis(t)e pesa(de) kohta teave puudub.

Kuid möödunudnädalane vahejuhtum andis lootust, et merikotkad pesitsevad saarel edasi, kirjutatakse Aegna saare veebipäevikus.

Nimelt korraldati 14. juulil merikotkapaari endise pesitsusala vahetus läheduses politsei- ja piirivalve kopteriga õppus, mispeale kostus Kurikneeme sihtkaitsealalt kotka hädakisa.

"Seega on alust arvata, et merikotkad on korduvate kopterilendude hirmust mereäärselt pesitsusalalt ümber asunud ning et paanilist hädakisa teinud kotka puhul oli tegu pesas toimetava emakotkaga," kirjutatakse blogis.

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Helen Uldrichi sõnul oli tegemist ühega treeninglendudest, mida PPA lennusalk korraldab regulaarselt. Tol päeval treeniti reageerimist ja tegutsemist põlengu puhul.

Seotud lood:

"Aegna saarel tehakse selliseid õppelende väga harva, just arvestades sealset loodust. Reeglina lennatakse vastavalt plaanile ning aladel, kus see on lubatud. Ehk siis kopter ei lenda seal, kus see on keelatud," vastas Uldrich Maalehe küsimusele, miks lennati merikotka pesa ümbritseva keeluala õhuruumis.

Konkreetne treening keskkonnaametiga kokku lepitud ei olnud ning see pole ka nõutav. Samuti ei ole kõnealune pesitsuspaik ja sellega seonduv liikumispiirangu ala märgitud keskkonnaalaste lennupiirangute hulka, mida PPA ametnikud jälgivad ning seetõttu helikopterimeeskondadel selle ala kohta teave puudus.

Keskkonnainspektsiooni looduskaitse osakonna juhataja Uno Luhti sõnul pole neile juhtunu kohta kaebust laekunud.

Uldrichi sõnul PPA lennutegevuse koordinaator praeguseks suhelnud Aegna saare kogukonna eestvedajaga, kes PPA kopteri treeninglennust ja selle häirivast mõjust saarel pesitseva kotkaperele saare blogis ka tähelepanu juhtis.

"Leppisime kokku, et saare kogukonna esindaja märgib kaardil ära tundlikud kohad, millega järgmistel treeninglendudel arvestada, et kellegi rahu ei saaks rikutud," selgitas pressiesindaja.

Saare blogi teatel on helikopterite madallennuga seoses kurb kogemus ka elavatel inimestel, kui helikopteri tekitatud õhuvool 2004. aastal sadamas seisnud vastostetud Kasse-paati otsekui puulehte ringi lennutas.