Sel teemal toimus sotsiaalministeeriumis ka ümarlaud, kus arutati, kuidas teenust parimal viisil kohalikele omavalitsustele üle anda ja samal ajal ka kaasajastada. Fookusesse on võetud nii teenuse kvaliteedi, võimaluste kui ka järelevalve tõhustamine, kirjutab ERR Uudised.

Aastatega pole vähenenud laste arvud asendushooldusasutustes. Teisisõnu liiga vähe lapsi on liikunud eeskoste-või hooldusperedesse, kus tagatakse neile stabiilne ja loomulik kasvukeskkond. MTÜ "Igale lapsele pere" eestvedaja Jane Snaithi sõnul sotsiaalministeeriumis olev asendushooldusteenuse muudatuse eelnõu kiiduväärt, sest plaanide kohaselt hakkas sotsiaalkindlustusamet alates 2018. aastast värbama ja ette valmistama kutselisi hooldusperesid, keda koolitatakse ja kellele pakutakse ka tugiteenuseid.