Millistel puudel on negatiivne energia, aga millistel positiivne?

 (22)
Mihkel Haud ja ulukikahjustused tema metsas Raplamaal
Mihkel Haud ja ulukikahjustused tema metsas RaplamaalFoto: Sven Arbet

Nagu looduses kõigil on ka puudel oma energia, mõnel positiivne, teistel aga negatiivne bioenergia. Energiat ei anna, ei kiirga nad kogu ööpäeva vältel ühtlaselt. Ka puudel on omad “puhke-“ ja “töötunnid”.

Hiljaaegu tegid huvilised Harku valla naiskodukaitsjate eestvedamisel retke Muraste rannikumetsa, et tutvuda puudega, aga rohkem saada teada nende energiast.

“Et puu energiat tunnetada, on lihtsaim viis suruda end vastu tüve, võttes kätega puu ümber kinni. Nii tekib energiaring,“ alustas metsatundi naiskodukaitsja Reinika Tatter mändi kallistades. Mitte kõikide puude energia pole positiivne, on ka negatiivse energiaga puid. Positiivse energiaga on kask, tamm, mänd, kastan, vaher, saar, pärn, paju. Nendelt kandub inimesele terve bioenergia.

Negatiivset energiat kiirgavad haab, pappel, kuusk, plataan, toomingas, sarapuu. Negatiivne energia tähendab, et nad võtavad energiat ära, kuid on samas ka ravivate omadustega, sest võtavad ära valu ja viivad välja ka haige energia.

Nagu kinnitavad uurijad, on 45–50% inimeste jaoks “laadijaks“ tamm, 25–30% jaoks kask, aga ülejäänutele teised puud. Ära võtavad energiat põhiliselt haab, sarapuu ja pappel. Tervendamiseks on vaja aga mõlemat tüüpi puid. Algul tuleks olla paar minutit energiat eemaldavate liikide all, et vabaneda halvast, haigest energiast, seejärel aga minna viieks minutiks energiat suurendavate puude alla. Nii ühel kui teisel juhul tuleks kasutada terveid ja tugevaid sirgete tüvedega puid.

Erinevate puude omaduste kohta loe Harju Elust.