Nördinud maaomanik: piiritülid on üle Eesti, mitte ainult minu aias!

 (6)
Maa-amet selgitab, kuidas vigu parandada

Õru Kullipesa kinnistu piirivaidlus, kuurivaidlus,
Gennadi Jurjev.Foto: Sven Arbet

Gennadi Jurjev Õru alevikust Valgamaal ei suuda naabrite vastasseisu tõttu kuidagi viltu tõmmatud krundipiiri õigeks ajada, nii et tema perele kuuluv puukuur jääks krundi sisse. Suuniseid annab õiguskantsler, põhjalikumaid selgitusi jagab maa-amet.

„Sellised piiritülid on üle Eesti, mitte ainult minu aias, aga lahendust kuidagi ei saa, käib üks venitamistaktika,“ ütles Gennadi Jurjev, kui Maaleht viimati sel kevadel tema koduaias vaidlusalust piirijoont ja vana puukuuri üle selle piirjoone uudistamas käis.

Aastakümneid naabritega vaielnud ja kohalikust vallavalitsusest õigust nõudnud mees saatis lõpuks kirja õiguskantslerile. Õiguskantsler Ülle Madise edastas Gennadi Jurjevile selgitused maaüksuse piiride muutmise kohta 13. septembril.

Õiguskantsler teatab, et maaüksuse piire on võimalik kokkuleppel naabriga muuta selliselt, et ehitis asuks ühel maaüksusel. Samuti on võimalik kokku leppida, et hoone asub osaliselt naabri maatükil. Kui naabriga kokkulepet ei saavuta, on võimalik vaidluse lahendamiseks pöörduda ka kohtusse.

Kõnealusele probleemile andis põhjalikuma hinnangu maa-amet. Kuidas katastriüksuste piire muuta? Muuta piire nii, et ehitis (puukuur) säilitatakse ja ehitis jõuaks omanike kinnistu piiridesse? Maa-amet on selgitanud, et katastriüksuste piiride muutmiseks tuleb teostada järgmised toimingud:

Loe veel

  • Maaomanikud pöörduvad kohaliku omavalitsuse poole, et selgitada katastriüksuste piiride muutmise võimalusi (detailplaneeringu vajalikkuse, kitsenduste olemasolu väljaselgitamiseks).
  • Maaomanikud pöörduvad maakorraldustööde tegevuslitsentsi omava maamõõtja poole, kes teeb katastrimõõdistamise ning koostab katastrimõõdistamise toimikud.
  • Kohalik omavalitsus määrab katastriüksustele sihtotstarbed ja aadressid.
  • Pärast katastrimõõdistamist esitab maamõõtja katastrimõõdistamise toimikud katastripidajale (Maa-ametile) koos maaomanike avalduse ja teiste kande tegemiseks vajalike materjalidega.
  • Kui toimingus osalevad katastriüksused on kantud kinnistusraamatu erinevatesse registriosadesse, peab omaniku avaldus olema notariaalselt kinnitatud või digitaalselt allkirjastatud.
  • Kui katastriüksus on koormatud hüpoteegiga, on vajalik maakorraldustoimingu tegemiseks hüpoteegipidaja nõusolek.
  • Katastripidaja teeb otsuse katastriüksuse registreerimise või sellest keeldumise kohta ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest.
  • Kuna antud juhul on maakorraldustoimingus osalevad katastriüksused kantud kinnistusraamatu erinevatesse registriosadesse, esitab kinnistusraamatu pidajale kinnistamiseavalduse koos asjaõiguslepinguga notar.
  • Pärast muudatuste tegemist kinnistusraamatus on võimalik kuur kanda ehitusregistrisse ehitusseadustikus toodud alustel.
  • Kui maaomanikest piirinaabrid, kelle kruntide piiri tahetakse ühe naabri poolt muuta, koos neid toiminguid teha ei taha, siis ei jäägi oma õiguse nõudjal muud üle, kui kohtusse pöörduda.

Osta koos Maalehega praktiline käsiraamat taaskasutamisest hinnaga vaid 4,99 €!
Vaata lähemalt

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare