Pärnu ühinemisleping sai viimase lihvi


Pärnu ühinemisleping sai viimase lihvi
Wikimedia commons

Tänasest on Pärnu linna, Are valla, Audru valla, Paikuse valla ning Tõstamaa valla ühinemisleping koos viimaste oluliste muudatusega avalik.

Lepinguga saab tutvuda Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.

Sel nädalal kogunenud uue Pärnu omavalitsuse juhtkomisjon viis sisse mitmed elanike heaolu puudutavad muudatused.


Juhtkomisjon lõpetas elanike ja juhtkomisjoni liikmetelt tulnud muudatusettepanekute arutelu ja ühiselt lepiti kokku täiendada ühinemislepingut järgmiste ettepanekutega:

  • Kuni 19-aastastele lastele võimaldatakse ainult kehtestatud õppetasu eest osalemist enam kui ühes huviharidus- ja huvitegevuses alates 1.jaanuarist 2017.
  • Lapsesünnitoetust hakatakse maksma alates 1.jaanuarist 2018 vähemalt 500 eurot, lapse vanemale tingimusel, et laps ja üks vanem koos on rahvastikuregistri andmetel uue Pärnu omavalitsuse elanikud enne lapse sündi.
  • Praegustel maakonnaliinidel jätkatakse uue Pärnu omavalitsuse kooliõpilastele tasuta kooli ja kodu ning kodu ja huvikooli vahelise sõidu võimaldamist. Põhikooli õpilastele tagatakse tasuta ühistransport õppeaasta jooksul kogu omavalitsuse territooriumil alates 2018/2019 õppeaastast.
  • Omavalituse elanike sõidusoodustuste ühtlustamiseks kogu uue Pärnu omavalitsuse territooriumil töötatakse, välja ühtne ühistranspordi süsteem koos Pärnumaa Ühistranspordikeskusega. Muuhulgas sisaldab see ka linnaliinide pikendamist Audru ja Paikuse suunal.
  • Alates 65 eluaastat, tagatakse uue Pärnu omavalitsuse piires tasuta bussisõit ainult uue omavalitsuse elanikele.
  • Tagatakse maamaksu senine tase kuni riigi poolt teostatava maa korralise hindamiseni;
  • Tagatakse kõikide k.a.erateede talvise hoolduse vähemalt tänane tase;
  • Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust hakkab osutama AS Pärnu Vesi ühtse tariifi alusel.
  • Jätkatakse hajaasustuse programmi toetamist vähemalt 2016.a. tasemel.

Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemisläbirääkimised on kestnud alates kevadest, läbiarutatud ühinemislepingu muudatused ja ettepanekud kinnitavad volikogud oma otsusega 15.detsembriks.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare