Šaakalijahihooaeg sai läbi, kütiti 23 looma

 (14)
Šaakalijahihooaeg sai läbi, kütiti 23 looma
Šaakal.Foto: Shutterstock

Sel jahiaastal on Lääne- ja Pärnumaa jahimehed küttinud 23 šaakalit. Šaakalijahihooaeg lõppes eile.

26. veebruari seisuga olid jahimehed küttinud 19 šaakalit Läänemaal ja neli Pärnumaal. Valdavalt ktiti loomad Läänemaal Massu jahiseltsi aladel ning neist enamik olid isased.

Tänavu algas šaakalijaht jahieeskirja muudatuse tõttu kaks kuud varem ehk 1. septembrist ja kestis jahiaasta lõpuni ehk 28. veebruarini.

Möödunud jahihooajal (2016/2017) kütiti kokku 32 šaakalit.

Šaakal on Euroopa Liidu loodusdirektiivi V lisa kaitsealuste liikide hulgas (koos kopra, metsnugise, tuhkru, valgejänesega, hundi ja ilvesega), kellele võib jahti pidada tingimusel, et see ei sea ohtu asurkonna soodsat seisundit. See eeldab asurkonna seisundi jälgimist ehk seiret.