Teadlased ennustavad Saaremaal huntidele järelkasvu


Hunt
Foto: DANIEL BECERRIL, REUTERS

Ehkki keskkonnaagentuuri aruande autorid ei välista, et käesoleval aastal võib huntide arvukus Saare maakonnas mõnevõrra suureneda, on asjatundjad siiski seisukohal, et praegu on ses küsimuses veel vara mingeid põhjapanevaid järeldusi teha.

Aruandes „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2017“ on kirjutatud: „Möödunud aastal Saaremaalt kogutud bioproovide põhjal võib üsna veendunult väita, et ei kütitud ära kumbagi saare lääneosa asustanud [hundi]karja juhtlooma, mistõttu võib seal tänavugi oodata juurdekasvu.“

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialisti Tõnu Talvi sõnul teevad aruande koostajad säärase järelduse puhtteoreetilisel baasil, toetudes senise jahipidamise käigus ilmsiks tulnud teabele.

„See ongi kõik ja siit edasi minna praegu ei tohiks,“ ütles ta Saarte Häälele.

Keskkonnaameti peaspetsialist lisas, et tema näeb asjade käiku pigem positiivses valguses, seda vähemalt praegu. „Ma ei taha küll midagi ära sõnuda, kui me aga räägime 2016. aastast ja käesoleva aasta esimesest poolest, siis näiteks konkreetselt Saaremaal on lammaste murdmine huntide poolt eelneva viie-kuue aasta perioodiga võrreldes märkimisväärselt vähenenud, seni on murtud kümmekond lammast,“ tõdes ta.