VAATA, millega saab asendada tõenäoliselt keelatavad plasttooted ja kui palju need maksavad!

 (3)
Plassttooted
PlastttootedFoto: Anni Õnneleid

Kuna kahjuliku plastprügi kogus suureneb maailmameres pidevalt, tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu uued kogu ELi hõlmavad eeskirjad. See puudutab kümmet kõige sagedamini Euroopa randadest leitud ühekordset plasttoodet ning mahajäetud kalavõrke, mis moodustavad 70 protsenti kogu mereprügist.

Eurostati andmetel tootsid eestlased 2015. aastal 46 kilo plastprügi ühe inimese kohta. Euroopa Liidus paikneme selle näitajaga kolmandal kohal iirlaste ja Luksemburgi kodanike järel. ELi keskmine on 31 kg elaniku kohta. EL on seadnud eesmärgiks 2030. aastaks taaskäidelda 55 protsenti plastikust, Eestis on see tase praegu 22,5 protsenti.

Plastprügi vähendamiseks osa ühekordselt kasutatavatest plasttoodetest keelustatakse ja nende asemel tuleb hakata kasutada loodussõbralikumaid tooteid. Nende toodete puhul, mille asemele ei ole leitud sobivat asendajat, tuleb vähendada tarbimist riigi tasandil. Osade toodete (nt hügieenisidemed) puhul tuleb panna pakendile kirja, et need sisaldavad plastikut ja lisada juhised, mida nendega pärast kasutamist teha. Lisaks pannakse tootjatele jäätmete kogumise kohustus.

Ainuke häda on selles, et plasttooted on enamasti tunduvalt odavamad, kui loodussõbralikumad alternatiivid. Vaata ja võrdle ise!