Vähipüügi aruanne tuleb esitada hiljemalt 5. septembriks


Vähipüügi aruanne tuleb esitada hiljemalt 5. septembriks
Foto: Raivo Tasso

Tänavune vähipüügihooaeg lõppes 31. augustil. Kõik, kes endale vähipüügiks kalastuskaardi ostsid, peavad esitama ka püügiaruande. Aruanne tuleb esitada ka siis kui ostetud loaga püügil ei käidud või saaki ei saadud. Iga ostetud loa kohta tuleb esitada eraldi aruanne.

ID-kaardi kasutajad saavad aruannet esitada Pilet.ee kodulehel. Aruannet saab esitada ka keskkonnaameti kontorites, posti teel ning digiallkirjastatult e-posti teel. Püügiaruande vormi leiab internetist ning keskkonnaameti kontoritest.

Püügiandmete esitamata jätmisel võib kaasneda trahv kuni 300 trahviühikut. Lisaks ei saa andmed esitamata jätnud isikule väljastada kalastuskaarti ühe aasta jooksul alates halduskaristuse määramise päevast.