Kokku viisid vargad ära 1550 kg nisu. Kahju on 248 eurot.