“Aasta Põllumees 2011” kandidaadi ankeet


“Aasta Põllumees 2011” kandidaadi ankeet
---

Maalehe ja EPKK konkurss “Aasta Põllumees 2011” kandidaadi ankeet.

Salvesta või prindi ankeet siit.


1. Kandidaadi andmed

nimi –

sünniaeg –

aadress, postiindeks, telefoni number, e-post –

haridus –

ametialane teenistuskäik –

ajaline osavõtt põllumajandusettevõtte tööst –

2. Ettevõte

nimi, asukoht, aadress –

ettevõtte juriidiline vorm –

kandidaadi omandisuhe –

maa (hektarites), omandisuhe maasse, maakasutus –

perekonna osavõtt ettevõtte majandamisel –

palgatööjõud –

konsulendi ja nõustajate kasutamine (nimed ja valdkonnad) –

3. Põhitegevuse liik ja mahunäitajad –

4. Põllumajandustoodangu töötlemise liik ja käive (t) –

5. Põllumajandustoodangu turustamise liik ja käive (t) –

6. Lisategevuse liik ja mahunäitajad –

7. Majandamistingimused

tootmishooned, tehnoloogia –

keskkonnasäästlik majandamine –

maastiku korrashoid –

8. Esiletõstmist väärivad (keskkonna-alased) uuendused –

9. Majanduslikud tulemused

aastakäive (+aastakäive töötaja kohta), investeeringud, majandusnäitajad –

10. EL toetuste kasutamine (meetmed, ligikaudsed mahud viimastel aastatel)

põllumajanduse investeeringutoetused –

keskkonnatoetused –

mitmekesistamise toetused –

11. Maamajanduse ja maaelu edendamine ning ühistegevusest osavõtt –

12. Põhjendus, miks kandidaat väärib preemiat –

13. Kandidaadi esitanud organisatsioon

aadress, vastutav esindaja, allkiri –