"Aasta Põllumees 2012" ankeet

 (1)
"Aasta Põllumees 2012" ankeet
.

Maalehe ja EPKK konkurss “Aasta Põllumees 2012” kandidaadi ankeet.

Salvesta või prindi ankeet siit.

1. Kandidaadi andmed

nimi -

sünniaeg -

aadress, postiindeks, telefoni number, e-post -  

haridus -

ametialane teenistuskäik -  

ajaline osavõtt põllumajandusettevõtte tööst - 

2. Ettevõte

nimi, asukoht, aadress -

ettevõtte juriidiline vorm -

kandidaadi omandisuhe -

maa (hektarites), omandisuhe maasse, maakasutus -  

perekonna osavõtt ettevõtte majandamisel -

palgatööjõud - 

konsulendi ja nõustajate kasutamine (nimed ja valdkonnad) -

3. Põhitegevuse liik ja mahunäitajad -

4. Põllumajandustoodangu töötlemise liik ja käive (t)  - 

5. Põllumajandustoodangu turustamise liik ja käive (t) -  

6. Lisategevuse liik  ja mahunäitajad -

7. Majandamistingimused

tootmishooned, tehnoloogia -

keskkonnasäästlik majandamine -

maastiku korrashoid -

8. Esiletõstmist väärivad (keskkonna-alased) uuendused -

9. Majanduslikud tulemused

aastakäive (+aastakäive töötaja kohta), investeeringud, majandusnäitajad -

10. EL toetuste kasutamine (meetmed, ligikaudsed mahud viimastel aastatel)

põllumajanduse  investeeringutoetused -

keskkonnatoetused -

mitmekesistamise toetused -

11. Maamajanduse ja maaelu edendamine ning ühistegevusest osavõtt -

12. Põhjendus, miks kandidaat väärib preemiat -

13. Kandidaadi esitanud organisatsioon

aadress, vastutav esindaja,  -