Silver Kuus: Keskkonnasõbraliku tehnoloogia kasutamine


Aasta Põllumees 2013 välja kuulutamine ja konverents Riigikogu  konverentsisaalis
Silver KuusFoto: Sven Arbet

Miks on oluline keskkonnasõbraliku tehnoloogia kasutamine, küsis Nordea Liisingu juhatuse esimees Silver Kuus Aasta põllumehe konverentsil.

Keskkonnamõjudega arvestamine on põllumajandussektorile väga oluline, nii keskkonna enda kui ka tarbijate muutuvate hoiakute pärast.

Keskkonnasõbralikke investeeringuid mõjutavad enam inimeste endi hoiakud, millega kaasa minna ja millega mitte. Suureks suunamuutjaks on tarbijad, kellega  soovidega peavad tootjad kaasa minema. 

Investeeringuid mõjutavad ka nende tasuvus ning riiklik sund ja investeeringute toetused. 

Uued keskkonnasõbralikud tehnoloogiad enamasti tõstavad ettevõtete efektiivsust ja vähendavad kulubaasi.

Investeeringute tasuvust ja tehnoloogiate võimalikult kiiret kasutuselevõttu saab toetada riiklike  ja ka EL toetustega.

Riiklik sund on tervikprotsessi arengule vajalik, kuid selle maksumust ja reaalseid mõjusid tuleb enne kehtestamist põhjalikult kaaluda. 

Finantseerijate suhtumine uutesse, keskkonda säästvatesse tehnoloogiatesse on igal juhul positiivne ja avatud.Loodust säästev loomakasvatus:

Investeeringud eelkõige loomapidamislautadesse nagu näiteks lägamajandus ja energiasäästmine
Energia otsene kokkuhoid lautades
Lägast soojuse ja energia tootmine (nt Aravetel, Estonias)
Tasuks kaaluda päikeseenergia kasutamist lautade seina- ja katusepindadel
Tasuks kaaluda sõnniku kuivaine kasutust loomade allapanuna

Seotud lood:

Loodust säästev taimekasvatus:

Õhku säästev lägalaotustehnoloogia, uued laoturid
Otsekülvi meetodi kasutuselevõtt
Üha enam mahepõllundust
Vajaduspõhine väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine
Maaparandus – mõistlik veerežiimi ümberkujundamine