Simo Tiainen: Soome kavatseb ühtse põllumajanduspoliitika raames säilitada praegused toetusõigused


Aasta Põllumees 2013 konverents Riigikogu koverentsisaalis
Aasta Põllumees 2013 konverents, esineb Simo TiainenFoto: Sven Arbet

Soome Põllumajandustootjate ja Metsaomanike Keskliidu esindaja Simo Tiaineni sõnul kasutab Soome juba ühtse põllumajanduspoliitika (ÜPP) poolt soovitatud regionaalset mudelit ehk “dünaamilist hübriidi ning täielikult regionaalselt ühetaolistele maksetele minnakse üle 2019. Praegu on Soomes kolm regiooni, kaalutakse üleminekut kahele regioonile.

Soome kavatseb ka ühtse põllumajanduspoliitika raames säilitada praegused toetusõigused ning tasemed, kusjuures rahvuslikud lisamaksed vähenevad.

Tiaineni sõnul ei ole nn mitteaktiivsete põllumeeste küsimus Soomes väga põletav.

Mis puudutab noortalunikke, siis Soome võtab kasutusele kogu võimaliku 2 % rahvusliku lae ning kaalutakse ka hektari-limiidi kehtestamist noortaluniku kohta.

Tiaineni sõnul kavatseb Soome täielikult kasutada vabatahtlikult seotud toetuse võimalust. Sektorite ja toetussummade üle veel arutletakse, kuid sihikul on loomakasvatus ja Lõuna-Soome piirkond.

Maaelu arengu programmi rakendamise eelnõu on Soomes üsna heas arengujärgus ja praegu toimuvad läbirääkimised Euroopa Komisjoniga. Valmima peaks see hiljemalt aasta lõpuks.

Tiainen rõhutas veel, et suur osa ÜPP otsustest tehakse rahvuslikul tasandil, mistõttu on väga oluline hea koostöö põllumeeste ja rahvusliku valitsuse vahel.