Valime tänavugi Aasta Põllumehe


Valime tänavugi Aasta Põllumehe

Maaleht koos Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga kuulutab välja konkursi “Aasta Põllumees 2008”.

Konkursiga väärtustame neid tegevpõllumehi, kelle maamajanduslik areng on jätkusuutlik ja kes oma tegevusega tõstavad meie põllumajanduse konkurentsivõimet Euroopa Liidus.

Aasta Põllumehe tiitel antakse tegevpõllumehele maamajanduse ja maaelu silmapaistva edendamise eest. Aasta Põllumees peaks olema erialalt kompetentne, ELi ühises põllumajanduspoliitikas orienteeruv ettevõtja, kel on ettevõtlikkust ja tegutsemisjulgust piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks ning kes on maaühiskonnas tunnustatud autoriteet.

Oma kandidaadi võivad esitada liidud, ühingud, seltsid ja omavalitsused. Konkursist võivad osa võtta ka eelmiste aastate kandidaadid.

Kandidaatide esitamise viimane tähtpäev on 15. mai. Ootame ettepanekuid kõigist maakondadest!

Aasta Põllumeest 2008 peaks iseloomustama järgmised näitajad (või osa neist):

• põhitegevus põllumajandustootmine;
• oma põllumajandussaaduste töötleja ja turustaja;
• põllumajandustootmine rajatud ja tehnoloogia soetatud ettevõtte jätkusuutlikuks arenguks ELi tingimustes;
• toodang konkurentsivõimeline;
• majandamine keskkonnasäästlik;
• maaelu tunnustatud edendaja;
• tootmine baseerub Eesti kapitalil või Eesti kapitali enamusosalusel.

Ettepanekud saata Maalehe toimetusse märgusõnaga "Aasta põllumees", millele lisada kandidaadi ankeet (ankeedi saab Maalehe ja Põllumajandus-Kaubanduskoja Interneti-küljelt).

Kandidaate tutvustame Maalehe veergudel, lõpliku valiku teeb žürii sügisel.