Aberdiin-anguse klubi käis Rootsis talunike juhitud tapamaja kaemas


Aberdiin-anguse klubi käis Rootsis talunike juhitud tapamaja kaemas
Rootsi aberdiin-angused.Foto: Aberdiin-anguse klubi

Möödunud nädalal käis Eesti aberdiin-anguse klubi õppereisil Rootsis Strömsundis, Stokholmist umbes 600 km põhja pool, kus tutvuti muu hulgas ka kohaliku, talunike juhitud tapamajaga.

Algupäraste aberdiin-anguse aretusliinide välimikuomadustest andsid meie lihaveisekasvatajatele ülevaate Šotimaalt Dunlouise'i farmist esinema kutsutud Geordie ja Julia Soutar. Nad jagasid ka praktilisi nõuandeid aberdiin-anguste söötmisest ja pidamistingimistest oma farmis.

Parasitoloogiaalast teavet jagas õppereisist osavõtjatele Maria Torsein Rootsi Loomatervishoiu Organisatsioonist. Põhjalikult käsitleti nii sise- kui välisparasiite, nende arengut looma organismis ja võimalikku kahju, mida nad loomale tekitavad. Jagati üksikasjalikke nõuandeid, kuidas parasiit vältida ja tõrjuda.

Meie aberdiin-anguse kasvatajatel õnnestus külastada ka Jämtlandsgardeni tapamaja. Huvitav on fakt, et  90% selle ettevõtte juhatuse liikmetest on talunikud.

Tapamaja juhataja Thomas Berglund tutvustas üksikasjalikult ettevõtte tööetappe ning rääkis kvaliteetse liha müümisest otse kliendile ja jaekaubandusettevõtetele.

"Tavatarbijas kõhedust tekitav teenus, aga samas eluline, ja reisiseltskond võttis seda kui harukordselt head võimalust näha detailselt, kuidas töö tapamajas käib," sõnas Perila kandis aberdiin-anguseid kasvatav Sanna Turu.

Õppereisist võtsid osa Tanel-Taavi Bulitko, Reet Toi, Ivar Baumann, Maarja Maksimov, Jane Mättik, Sanna Turu, Selgur Sepp ning Raivo Võidula.

Allikas: Aberdiin-anguse klubi