Energiapuit meeldib juurepessule


Energiapuit meeldib juurepessule
Foto: Viio Aitsam

Okaspuudele saatuslik juurepess levib suviste noore metsa hooldusraietega, hoiatab Soome ajaleht Maaseudun Tulevaisuus. Kõik üle 10cm läbimõõduga okaspuukännud tuleks töödelda pessu levikut tõkestava vahendiga.

See kuusele ja männile saatuslikku mädanikku põhjustav seen saab suvistel raietel eriti hästi levida, kuna noorest metsast täistüvedena energiapuitu varuvatel harvesteridel ei ole tavaliselt küljes vahendeid, mille abil seene leviku tõkestamiseks kändusid töödeldakse.

"Suviste raietega seonduvale juurepessu leviku riskile ei ole piisavalt tähelepanu pööratud," tõdeb Soome metsainstituudi Metla vanemuurija Tuula Piri Metla ja metsanduse arenduskeskuse Tapio avaldatud uurimuse kokkuvõttes.

Sellest uuringust selgubki, et juba 10cm läbimõõduga okaspuukännud võivad levitada omavahel ühenduses olevate juurte kaudu juurepessu kasvavatele puudele. Haiguse levimine noores metsas põhjustab aga suuri kahjustusi. Mida varem saab mets nakatatud, seda rohkem puitu puude kasvuea jooksul rikutakse.

Metsakultuuris on juurte kaudu nakatumise risk minimaalne, sest nii noorte puude vahel ei ole veel piisavalt juureühendusi.

Energiapuidu varumisel tekitab suuri kahjustusi ka ülemäärane metsas sõitmine, sest pinnast ja puude juuri ei kaitse siis väljaveoteedele jäetavad raiejäätmed, mis on olemas nn tavaraiete puhul. Masina rataste all tihendatud pinnas aeglustab ka puude juurte kasvamist.