Loomakasvataja peab uuest aastast vähem tõendeid võtma


VTA ja volitatud loomaarstide tööülesanded muutuvad.
VTA ja volitatud veterinaarardstide töökord muutub ja see toob kaasa muudatusi ka loomakasvatajatele.foto: rein sikk

Alanud aasta toob loomakasvatajatele uuendusi paberimajanduses. Sisu seisab selles, et loomade ja toodangu müügiks on vaja ise vähem tõendeid võtta.

Kuni eelmise aasta lõpuni oli veterinaar- ja toiduameti (VTA) juures lepingute alusel tööl 86 volitatud veterinaararsti, kes kontrollisid karjasid, tegid diagnostilisi uuringuid ning ka ravisid loomi.

Sellest aastast hakkavad ametlikke kontrolle tegema maakondlike veterinaarkeskuste ametnikud. Selleks võeti üle Eesti tööle 18 veterinaariharidusega järelevalveametnikku. Karjade kontrollid, järelevalve väiketapamajades ning tõendite väljastamine läheb täies mahus üle järelevalveametnikele.

Muutuvad ametnike ja volitatud arstide kohustused

Alates 1. jaanuarist ei pea loomapidaja oma karja dokumendi saamiseks pöörduma mitte enam volitatud veterinaararsti, vaid maakondliku veterinaarkeskuse poole.

Samuti jääb alates 1. jaanuarist 2018 maakondlike veterinaarkeskuste korraldada TSE (näiteks nn hullu lehma tõve) seire. Loomapidaja kohustuseks on jätkuvalt teavitada veterinaarkeskust üle 48 kuu vanuse veise ning üle 18 kuu vanuse lamba ja kitse surmast, et maakondliku veterinaarkeskuse ametnik saaks tulla ja võtta ajuproovi.

Volitatud veterinaararstide jaoks on Eesti jagatud 23 tööpiirkonnaks. Volitatud veterinaararstide tööks jäävad uuest aastast alates riiklike loomatauditõrje programmide põhised karjade monitooringud ja diagnostilised uuringud. Selleks võtavad volitatud veterinaararstid tulevikus ise karjade omanikega ühendust ja lepivad kokku, millal naduuringut tegema tulevad.

Seotud lood:

Loomapidajal vaja vähem tõendeid võtta

Nagu selgitas VTA loomatervise osakonna juhataja Harles Kaup, ei ole enam vaja ettevõttest kogumiskeskusesse saadetavatele loomadele väljastada veterinaartõendit, mis kinnitaks loomade tervishoiualast staatust ning loomadele teostatud profülaktilisi menetlusi ja diagnostilised uuringud, kui need andmed on ametnikel olemas. Kogumiskeskuse veterinaarjärelevalve ametnik teeb ise loomadele vajalikud kontrollprotseduurid ning väljastab tervisesertifikaadi.

Hukkunud loomale ei väljastata enam veterinaartõendit 5T, vaid need loomad saadetakse käitlemisettevõttesse kaubadokumendiga, mille väljastab loomaomanik. Hukkumisest tuleb veterinaarkeskust teavitada juhul, kui on taudikahtlus või loomalt on vaja võtta ajuproov. Kaubadokumendi blankette saab veterinaarkeskusest.

Kitsendusteta karjadest loomade liikumisel kogumiskeskusesse on tõendamisnõude ära jäetud.

Toorpiima tõendeid on alates sellest aastast vaja võtta ainult neil, kes turustavad toorpiima otse tarbijatele). Piimakombinaati müümise korral tõendit ei väljastata.