Parlamendisaadikud mesilaste ja mesinike kaitsel: mesilaste tervist tuleb hoida, mesinikke toetada ja võltsmee vastu võidelda

 (4)
mesilased
Foto: Sven Arbet

Parlamendiliikmed kutsuvad ELi ja liikmesriike suurendama investeeringuid mesilaste tervise kaitsmisse, võitlusse mee võltsimise vastu ja mesinike toetamisse.

EL vajab ulatuslikku ja pikaajalist mesilaste tervise ja taasasustamise strateegiat, leiavad saadikud neljapäeval, 1. märtsil 560 poolthäälega vastu võetud resolutsioonis (27 saadikut oli vastu, 28 jäi erapooletuks).

Saadikud teevad järgmised ettepanekud:

  • kehtestada mesilaste suremise vastu võitlemise tegevuskava,
  • aretada mesilasliike, mis on vastupanuvõimelised invasiivsetele võõrliikidele ja haigustele,
  • laiendada uuringuid innovatiivsete ravimite arendamiseks,
  • keelustada pestitsiidide toimeained, sealhulgas neonikotinoidid ja süsteemsed insektitsiidid, mille puhul on tõestatud oht mesilaste tervisele
  • varajase hoiatamise süsteemid pihustamisperioodide ja mesilastele kahjulike insektitsiidide kasutamise kohta.

Ühtlasi teevad nad ettepaneku suurendada riiklikele mesindusprogrammidele ELi eelarves ette nähtud vahendeid 50 protsenti ja lisada mesinike uus toetuskava 2020. aasta järgsesse ELi ühisesse põllumajanduspoliitikasse. Samuti soovitatakse hüvituskavade kehtestamist riiklikes mesindusprogrammides hüvitise maksmiseks mesilasperede suremise korral loodusõnnetuste, haiguste või rünnakute tagajärjel.

Selleks, et tagada imporditava mee vastavus kõrgetele ELi standarditele, kutsuvad saadikud üles ühtlustama veterinaarkontrolli piiridel ja kontrolli siseturul. Selleks, et mesi oleks kogu toiduainete tarneahela ulatuses tuvastatav ja botaanilise päritolu järgi liigitatav, nõuavad saadikud mee jälgitavuse nõude karmistamist.

Seotud lood:

Parlament palub Euroopa Komisjonil töötada välja mee võltsimisjuhtumite tuvastamiseks tõhusad laboratoorsed analüüsimeetodid ja kutsub liikmesriike üles kehtestama rikkujatele rangemad karistused.

Parlamendiliikmed paluvad Euroopa Komisjonil vabakaubanduslepingu läbirääkimiste käigus käsitleda mett tundliku tootena ja paluvad jätta see võimaluse korral vabakaubanduslepingute läbirääkimistest välja.