Saaremaa pere äriprojekt: tehniliselt lihtne, aga pööraselt aega ja kannatlikust nõudev


Maria Kaljuste
Maria Kaljuste.Foto: Irina Mägi, Maaleht

„Siin kasvavad puu- ja köögivili, mis lähevad äädika, siirupite ja muuna pudelisse ja purki. Lisaks sellele kasvavad siin ka disainiideed, psühholoogia ning pärimuskultuuri-alased koolitused ja käsitöö!“ tutvustatakse maainfo kodulehel neljalapselise perekonna käivitatud edukat äriprojekti.

Metakor OÜ projekti idee sündis soovist pääseda turule ning müüa seal arvestatav kogus toodangut. Sooviti ka osa töid teenusena sisse osta, et tekitada tööd teistelegi. Oluline koht oli kohaliku tooraine väärindamisel.

Loodeti, et projekti käivitudes suureneb Muhu ja eelkõige Ida-Saaremaa puu-ja köögiviljakasvatajatel oma toodangu realiseerimise võimalus, misläbi tekib taas huvi õunaaedade säilitamise, uuendamise ja suurendamise vastu.

Boonusena saavad kohalikud toiduainetetootjad oma tootmises kasutada ühe komponendina kohalikul toorainel baseeruvat toodet, olles kindlad selle puhtuses ja kvaliteedis.

Projekt on kasu toonud ka isiklikul tasandil - üks neljalapseline pere saab tänu ettevõtmisele elada maal, oma kodus ning seeläbi õpivad ka lapsed äri ja tööd tegema ning elu loodusega kooskõlas hindama ja nautima.

Vajab aega ja kannatust

Alustati kodus kokkamisega ja väikeste kingituste tegemisega sõpradele. Seejärel registreeriti koduse tootmise võimalus, misjärel sai toodangut juba ka sõpradele ja paaris talupoes müüma hakata.

Seotud lood:

Kogukonnaköögis tootmine laienes aegamööda, osaleti laatadel, toodangut turustati juba mitmes poes ja restoranis.

Tuli kirjutada projekt, sest tootmine sellisel moel ei võimaldanud kogust suurendada ilma et ennast ära kurnaks või teeks palju asjatuid lisakulutusi.

Tehti palju koostööleppeid - nii ruumide kui teenuste kasutamise kui ka hooajaliste abitööde suhtes. Koos partneriga rajati tehas, hangiti piisavalt suur inventar, et sellega järgmisel etapil juba ise teenida suuremate investeeringute tegemiseks.

Projekt on kasumlik mitmel tasandil

Pisitasa suureneb klientide ring, kogu aeg suureneb toodetav kogus, tootmise töövõtted täienevad.

Ostetakse sisse teenuseid ja juba on võimalus hakata ka pisitasa uut tööjõudu palkama. Lootusrikkalt oodetakse ka uut aastaringi koos uuendustega, uute koguste ja võimalustega.

Mahud on suurenenud. Näiteks äädikatootmine on laienenud 35 liitristest veinitünnidest 6300 liitriste mahutiteni.

Kaupa ei müüda mitte ainult laatadel ja pisikestes talupoodides, vaid mahtu jagub ka näiteks Coop ja Selveri keti varustamiseks.

Täiendavaks preemiaks on olnud mitmesugused tunnustused:

  • 2015 - Eesti parim toiduaine, kategooria tootevõit (Toidutootjate liit)
  • 2015 - SEB panga ettevõtlusauhind "Parim startija 2015 Saaremaal"
  • 2016 - Eesti parim naisettevõtja 2015 (EVEA)

Tiitlid on vägevad, aga veel ei saa end pidada rikkaks ega ka edukaks - pigem on see tunnustus ellujäämise eest. Edu on loodetavasti alles ees.

Tootmisest peavad olema suured teadmised, sest tibatillukse partii kõrval suure tegemisel mängib rolli miljon detaili - kõik selleks, et kvaliteet oleks ühtlane ja normid täitud.

Arvestada tuleb sellega, et loodustoodetega töötades dikteerib kogu tempo, töö edukuse ja võimalikkuse loodus.

Pikemalt saab Metakor OÜ ja Maria Kaljuste tegevusest lugeda ka Maakodust.

Metakor OÜ tootmise käivitamine
  • Projekti kestvus: 2013-2015
  • Rahastamine Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmest 1.6 "Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmine"
  • Projekti kogu eelarve: 37 666 eurot, millest EAFRD rahastus: 14 996 eurot

Allikas: Maainfo