Suurbritannia ja Taani koostöös sünnib kõigi aegade suurim mahekampaania


Värske on valmis
Foto: Maiu Kurvits

Suurbritannia maheorganisatsioonOrganic Trade Board (OTB) sai koos Taani partnerorganisatsiooniga Organic Denmark Euroopa Liidult mahetoidu müügi edendamiseks kolme aasta jooksul 10,4 miljonit eurot. See on seni kõige suurem rahvusvaheline mahekampaania.

Kampaania eesmärk on suurendada mahetoidu müüki ja muuta see tarbijatele igapäevaseks ja loomulikuks toiduvalikuks. 70% eelarvest kasutatakse Suurbritannias.

Kuigi Suurbritannia maheturu eelmise aasta kasv annab põhjust optimismiks, on see võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega siiski tagasihoidlik. Taanis aga suurenes mahetoidu turg 2016. aasta esimeses pooles 18% ja see moodustab seal juba ligi 10% kogu toiduturust, kusjuures eesmärgiks on seatud 25% turuosa.

Kampaanias osalevad ja sinna panustavad 60 OTB partnerorganisatsiooni, kelle turuosa on Suurbritannia mahetoidu müügis kokku ligikaudu 70%, nende hulgas on nt ka jaeketid Tesco ja Sainsbury`s. Nagu varasemate kampaaniate puhulgi, keskendutakse ka nüüd valdavalt 25–45-aastastele tarbijatele, kes on küll mahetoodangut ostnud, kuid ei tee seda regulaarselt või ostavad vaid mõnda konkreetset toodet või tootegruppi.

Kuna mahetooted on Suurbritannias umbes 30% tavatoodetest kallimad, on neid seni peetud pigem luksuskaubaks. Suurbritannias on mahe vaid 2% kogu põllumajandusmaast, seega peab turunõudluse kasvu puhul tuntavalt kasvama ka mahetootmine.

Seotud lood:

OTB esindaja sõnul peaks põllumajandussektor turul toimuval rohkem silma peal hoidma ja kaaluma üleminekut mahetootmisele, sest see on tulevikuturg. Potentsiaali on ka ekspordil, nt maailma suurimale maheturule Ameerika Ühendriikidesse, kus suur osa müügil olevast mahetoidust on imporditud.

Organic Denmarki turundusdirektor Henrik Hindborgi sõnul on Taanist saanud maailma juhtiv maheriik, kus mahetooted pole enam niši-, vaid laiatarbekaup. Maheturg on Taanis kasvanud 10 aastat järjest, pooled taanlastest ostavad mahetooteid iga nädal, 80% aga vähemalt iga kuu. Edu taga on kombinatsioon mõjusast poliitikast ja tihe koostöö jaemüüjatega.

Taanis on mahetoidu müük olnud edukas mitmel põhjusel. 1993. a jaeketi SuperBrugsen algatatud suur mahetoidu kampaania nakatas konkurente ja sellega laienes kogu maheturg. Paljud suured jaeketid nägid 1990.–2000. aastatel palju vaeva, et teha mahetooted tarbijatele kättesaadavaks, hoides hinnad aastaid madalad. Samuti tegeleti tõsiselt tarbijate teadlikkuse tõstmisega. Mahtude suurenemine võimaldas omakorda hindu madalamal hoida ja nii on mahetooted Taanis keskmiselt vaid 10–20% kallimad kui tavatooted. Taani riiklikul poliitikal on olnud samuti väga tähtis roll. Näiteks on eesmärgiks seatud, et 60% avaliku sektori (koolid, lasteaiad jne) köökides kasutatavast toorainest oleks mahe.

Allikas: Maheleht, maheklubi.ee